Ketvirtajame amžiuje atrasto Šventojo Kryžiaus išaukštinimo šventė buvo išskirtinai minima Šv. Kapo bazilikoje Jeruzalėje.

Istoriniuose kūriniuose ir senojoje ikonografijoje šv. Elena vaizduojama su karūna ant galvos ir šv. Kryžiumi rankose. Šv. Elena, Romos imperatoriaus Konstantino motina, pasižymėjo dosnumu ir bažnyčių statymu. Giliai tikinti moteris keliaudavo Jėzaus pramintais keliais ir lankydavo šventąsias vietas.

Brolis Francesco Pattonas OFM,
Šventosios Žemės kustodas

„Šv. Elena, būdama krikščionė, paskatino žmonių domėjimąsi šventomis vietomis, ypač Šventąja Žeme.“

Ketvirtajame amžiuje krikščionybė tapo Romos imperijos oficialia religija. Šv. Elena ir jos palyda nukeliavo į Palestiną, kurioje jos rūpeščiu buvo pastatyta Kristaus Gimimo bazilika Betliejuje, Eleono bažnyčia šalia Pater Noster bažnyčios Alyvų kalne bei Šv. Kapo bazilika.

Viena istorijos versijų teigia, jog užlipusi ant Golgotos kalno tam, kad sutvarkytų šią šventą vietą, kurioje vykdavo pagoniškos apeigos, ji atrado tikrąjį Kristaus kryžių, nes ant jo paguldytas miręs žmogus stebuklingai atgavo gyvybę.

Šventųjų relikvijų atradimas išgarsino Elenos vardą istorijoje, ir šiandien jos asmenybe vis dar yra žavimąsi. 

Sesuo PIA TRÂN,
Šv. Elžbietos Vengrės pranciškonių sesuo

„Iš meilės Jėzus mirė už mūsų nuodėmes, kad būtume išgelbėti. Galime manyti, jog kryžiaus auka yra nepakeliama, bet per kančią išmokstame pažinti Dievo meilę, tad dėl jos galime viską iškęsti, nes mes mylime Jėzų.“

Šventojo Kryžiaus atradimo šventės Mišios, aukojamos Šventosios Žemės kustodo brolio Francesco Pattono, vyko Kristaus Kapo bazilikoje esančioje Šv. Elenos koplyčioje. Krikščioniškame pasaulyje Šventojo Kryžiaus atradimo paminėjimas švenčiamas rugsėjo 14 dieną, o Jeruzalėje – gegužės 7 dieną.

Brolis FRANCESCO PATTONAS OFM,
Šventosios Žemės kustodas

„Žinome, jog išganymas reiškia gyventi Kristuje. Jėzus iš meilės mums paaukoja save, kad galėtume dalyvauti jo gyvenime. Tie, kurie priima kryžiaus auką, randa gyvenimą.“

Po Mišių tikintieji dalyvavo procesijoje, kurioje buvo galima prisiliesti prie Šventojo Kryžiaus relikvijos. Kryžiaus aukštinimas yra tam, kad iš arčiau žvelgdami į jį mąstytume apie išganymo paslaptį.

Parengė:

Žurnalistė Gracielle Reis,
Operatorius George Jaraiseh’as,
Redaktorius Johny Michel’as,
Dubliavo Airida Poškutė

MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos informacija

Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos logo