Gegužės 17-ąją, Vilniaus Kalvarijose prasideda Sekminių šventė – keturias dienas truksiančiais renginiais minėsime Bažnyčios gimimą. Pagal daugiau nei 300 metų trunkančią tradiciją, švęsti Sekminių į Vilniaus Kalvarijas vyks šeimos, kunigai, vienuoliai, išskirtinė programa laukia jaunimo.

Iš visos Lietuvos atvykę maldininkai eis Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią, įkurtą XVII amžiuje ir tiksliai atkartojantį kelią, kurį Jėzus Kristus ėjo Jeruzalėje, nešdamas Išganymo kryžių. Penktadienį tradiciškai į atlaidus vyksta kunigai ir vienuoliai, šeštadienio rytą itin laukiamos šeimos.

Bažnyčios gimtadienio šventė prasidės gegužės 17 d., ketvirtadienį, Švč. Sakramento adoracija Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje. Čia nuo 8 iki 20 val. organizatoriai kviečia atsigaivinti Švč. Sakramento artumoje ir Šventosios Dvasios sulaukti atnaujinta ir sutaikinta sąžine. 

Gegužės 18-oji, penktadienį Vilniaus Kalvarijos sulaukia kunigų, seminaristų ir pašvęstojo gyvenimo sesių ir brolių. Kryžiaus kelias prasidės 10 val. nuo Marijos Sopulingosios koplyčios, o mąstymus stotyse sakys vis kitas vienuolis, sesutė, kunigas ar diakonas. Kryžiaus kelias baigsis Šv. Mišiomis 14 val. Visi, kurie penktadienį dėl darbo dienos negalės prisijungti prie ganytojų, kviečiami į 18.30 val. Šv. Mišias, po kurių Bažnyčios gimtadienio proga susirinksiančiai bendruomenei bus padovanotas Joanos ir Elenos Daunyčių koncertas: skambės arfos ir violončelės garsai bei jų žuvusio tėčio Vaidoto Daunio poezija.

Gegužės 19 d., šeštadienio, programa skirta šeimoms ir jaunimui. Šeimos 10 val. kviečiamos į Šv. Mišias Marijos Sopulingosios koplyčioje, o tada vaikai eis specialiai jiems pritaikytą Kryžiaus kelią, gaus užduočių ir klausysis paprastų, suprantamų mąstymų. Kad vaikai per daug nenuvargtų, Kryžiaus kelio viduryje numatyta agapė, o pabaigoje bažnyčioje vaikai bus palaiminti Šventojo Kryžiaus relikvija. 

Taip pat tądien vyks Sekminių jaunimo diena RESTART. Greta Kalvarijų esančioje Šv. Juozapo kunigų seminarijoje jaunimui pranešimus skaitys Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, dr. Saulius Matulevičius. Vilniaus Kalvarijų pievoje koncertą surengs grupė iš Lenkijos „Legend of Kazimierz“, Jeruzalės mikrorajoną vakare nušvies jaunimo „Šviesos kelio“ procesija. Vėlyvas (22 val.) šv. Mišias Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje aukos Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Po Mišių iki paryčių tęsis Sekminių budėjimas, bus klausoma išpažinčių, giedos šlovinimo grupės iš skirtingų parapijų ir bendruomenių. Jaunimui skirtoje programoje laukiama kelių šimtų dalyvių.

Gegužės 20 d., sekmadienio rytą, 9 val., nuo Marijos Sopulingosios koplyčios kartu su vyskupais ir gausiai dalyvaujančiais tikinčiaisiais bus einamas Kryžiaus kelias, kuris jau nuo Kalvarijų įkūrimo yra neatsiejama Sekminių atlaidų dalis. Dažnai į kylančius klausimus, tikėjimo abejones atsakymai, kurie neatrandami per mąstymą, filosofiją, ateina per kojas, numynusias septynis kilometrus Kryžiaus kelio. Sekminių šventė kulminaciją pasieks 13 val. pievoje šalia Vilniaus Kalvarijų bažnyčios aukojamomis Šv. Mišiomis, transliuojamomis LRT Televizijos ir Marijos radijo bangomis. Po Šv. Mišių piligrimų laukia grupės „Folkenrol“ koncertas ir kareiviška košė. 

Vilniaus Kalvarijos yra įtrauktos į Jono Pauliaus II piligrimų kelio maršrutą. XVII a. įrengiant Vilniaus Kalvarijas, buvo siekiama kuo tiksliau atspindėti Jeruzalės topografiją, orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir atstumus. Vilniaus Kalvarijos buvo iškilmingai pašventintos 1669 m. birželio 9 d. per Sekmines. Visoms bažnyčioms skambinant varpais, Vilniaus vyskupas Aleksandras Sapiega prie Paskutinės vakarienės stoties tarė žodį susirinkusiems maldininkams ir pats vedė juos Kryžiaus keliu, barstydamas iš Jeruzalės atvežtą žemę, sustiprinančią simbolinį Kalvarijų ryšį su Šventąja Žeme.

Daugiau informacijos vilniauskalvarijos.lt