Violetos Rimkutės nuotr.

Gegužės 20-ąją Vilniaus Kalvarijose užbaigta keturias dienas trukusi Sekminių šventė. Pagal daugiau nei 300 metų trunkančią tradiciją, švęsti Sekminių į Vilniaus Kalvarijas vyksta šeimos, kunigai, vienuoliai, išskirtinis dėmesys skiriamas jaunimui.

Iš visos Lietuvos atvykę maldininkai kasmet eina Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią, įkurtą XVII amžiuje ir tiksliai atkartojantį kelią, kurį Jėzus Kristus ėjo Jeruzalėje, nešdamas Išganymo kryžių. Penktadienį tradiciškai į atlaidus atvyksta kunigai ir vienuoliai, šeštadienio rytą itin laukiamos šeimos.

Vilniaus Kalvarijos yra įtrauktos į Jono Pauliaus II piligrimų kelio maršrutą. XVII a. įrengiant Vilniaus Kalvarijas, buvo siekiama kuo tiksliau atspindėti Jeruzalės topografiją, orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir atstumus. Vilniaus Kalvarijos buvo iškilmingai pašventintos 1669 m. birželio 9 d. per Sekmines. Visoms bažnyčioms skambinant varpais, Vilniaus vyskupas Aleksandras Sapiega prie Paskutinės vakarienės stoties tarė žodį susirinkusiems maldininkams ir pats vedė juos Kryžiaus keliu, barstydamas iš Jeruzalės atvežtą žemę, sustiprinančią simbolinį Kalvarijų ryšį su Šventąja Žeme.

Violetos Rimkutės nuotr.
Violetos Rimkutės nuotr.
Violetos Rimkutės nuotr.
Violetos Rimkutės nuotr.
Violetos Rimkutės nuotr.