Prof. Dainius Vaitiekūnas. LEU nuotrauka

Vyriausybė pritarė literatūrologo prof. Dainiaus Vaitiekūno kandidatūrai ir paskyrė jį nauju Lietuvos kultūros tarybos (LKT) nariu.

D. Vaitiekūnas yra Lietuvos edukologijos ir Vilniaus universitetų profesorius, humanitarinių mokslų daktaras. Ilgametis A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro  mokslinis darbuotojas, publikavęs keliasdešimt mokslinių straipsnių ir 3 monografijas. Aktyvus lietuvių šiuolaikinės literatūros kritikas, vertėjas iš prancūzų kalbos.

Dirbęs įvairų vadovaujama darbą universitetų padaliniuose, savo patirtį ir žinias perduodantis lietuvių filologijos bakalaurantams, magistrantams ir doktorantams. Turi daug ekspertinio darbo patirties įvairiose ŠMM komisijose ir darbo grupėse.

D. Vaitiekūnas paskirtas vietoje rašytojo Rimanto Kmitos, kuris iš tarybos narių buvo atšauktas jo paties prašymu. Tarybos narių susirinkimą sudaro 10 narių ir Tarybos pirmininkas. Personalinę susirinkimo sudėtį kultūros ministro teikimu 4 metams tvirtina Vyriausybė.

Lietuvos kultūros taryba pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką kultūros ministrui pavestose valdymo srityse. Taryba, vadovaudamasi kultūros politikos prioritetais, sudaro sąlygas įvairiapusei kultūros ir meno plėtrai ir sklaidai, užtikrinant racionalų ir pagrįstą skiriamų lėšų naudojimą, analizuoja kultūros ir meno procesus, darančius įtaką kultūros politikai.