Birželio 3 d. brolių pranciškonų aptarnaujama išeivijos lietuvių Toronto Prisikėlimo parapija šventė 65 metų jubiliejų, skaičiuojant nuo pirmųjų šv. Mišių, kurios 1953-aisiais vyko kino teatre. Ta pačia proga vyskupo įgaliojimu Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM teikė parapijos jaunimui Sutvirtinimo sakramentą.

MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos informacija

Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos logo