Popiežius Pranciškus lanko parapijinę Šv. Kryžiaus Pauliaus bendruomenę vakariniame Romos rajone Corviale.

EPA nuotrauka

Vilniaus universitetas ir Lietuvių katalikų mokslo akademija kviečia į mokslinę konferenciją Popiežiaus belaukiant. Žmogaus orumas Lietuvoje.

„Nusprendėme, kad į Šventojo Tėvo viešnagę reikia žiūrėti ne formaliai, o iš tikrųjų vykdant savo misiją – palaikyti ir plėtoti intelektualiąją katalikišką mintį Lietuvoje. Atrodo, kad orumo klausimai šiam pontifikatui labai svarbūs, svarstomi dažnai narsiais ir netikėtais rakursais, todėl tai ir pasirinkome renginio tema. Mūsų surinkti pranešėjai – ne vien LKMA nariai, bet puikūs ir visuomenei žinomi savo sričių specialistai: gydytojas prof. Rimantas Kėvalas, ekonomistas dr. Gitanas Nausėda, žurnalistas Ramūnas Terleckas. Taip pat pasisakys ir mūsų akademikai Jo Eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis, profesoriai Vytautas Ališauskas, Paulius Vaidotas Subačius, daktaras Arūnas Streikus“, – sako LKMA Centro valdybos pirmininkė prof. Danutė Gailienė.Renginys vyks Vilniaus universiteto Centrinių rūmų Auloje (Universiteto g. 3) birželio 19 d. nuo 9 iki 14 valandos.

POPIEŽIAUS BELAUKIANT. ŽMOGAUS ORUMAS LIETUVOJE 

Mokslinė konferencija

Vilniaus universitetas Centrinių rūmų Aula

2018 m. birželio 19 d. 

PROGRAMA

9:00–9:30 Įžanga, sveikinimai 

9:30–11:00

Prof. dr. Vytautas Ališauskas

Krikščioniška antropologija kaip žmogaus orumo pagrindas

 

Dr. Gitanas Nausėda

 

Ekonomika ir žmogaus orumas

 

JE Kardinolas Audrys Juozas Bačkis

 

Žmogaus orumas Bažnyčioje

11:00–11:30 Kavos pertrauka

11:30–13:00  

Prof. dr. Paulius Subačius

Anapus mokymo ir ugdymo – savitikslio žmogaus nuosėdos

 

Prof. dr. Rimantas Kėvalas 

 

Gydytojas ir žmogaus orumas

 

Doc. dr. Arūnas Streikus

 

Žmogiško orumo pėdsakai sovietmečio memų šešėliuose

 

13:00–14:00 Baigiamoji diskusija. Lietuvos politika ir žmogaus orumas. 

Dr. Artūras Vasiliauskas, Lietuvos žiniųredaktorius Ramūnas Terleckas,

dr. Bernardas Gailius

Konferencijos organizatoriai: 

Lietuvių katalikų mokslo akademija

Vilniaus universitetas