Birželio 22-ąją, penktadienį, Molėtų rajone, Alantoje, prasideda kasmetinis „Santaros-Šviesos” suvažiavimas, truksiantis visą savaitgalį. 1954 metais studentų Vytauto Kavolio, Valdo Adamkaus ir bičiulių išeivijoje sukurta organizacija nuo 1993-ųjų kasmet savo suvažiavimus rengia ir Lietuvoje. „Santara-Šviesa“ šiandien jungia lietuvybės likimui neabejingus Lietuvos ir pasaulio kultūrininkus, intelektualus, akademinį jaunimą. 

Šių metų Santaroje apie prieš šimtmetį atkurtą Lietuvos Respubliką ir jos atramas diskutuos filosofai ir istorikai Algis Mickūnas, Alvydas Jokubaitis, Egidijus Aleksandravičius, Darius Kuolys. Viešosios erdvės esamą būklę ir jos konstravimo būdus nagrinės Gintautas Mažeikis, Reinas Raudas ir Paulius Gritėnas. 

Apie visuomenės atminties kontrolę Santaroje kalbės Kristina Sabaliauskaitė, Kastytis Antanaitis, Laurynas Vaičiūnas. Psichinę šiandienos lietuvio ir lietuvės būklę analizuos Andrius Navickas, Aušra Kurienė, Aleksandras Dobryninas. Į klausimą, ar Lietuva turi išeiviją, mėgins atsakyti Gediminas Karoblis, Elena Bradūnaitė-Aglinskienė ir Domas Boguševičius. Ar dabartinis mūsų švietimas kuria Respubliką, diskutuos Eglė Pranckūnienė, Emilija Sakadolskienė, Virginija Būdienė ir Saulius Žukas. 

Suvažiavimo sesija „Kuo tiki mokslas?“ skiriama fiziko ir rašytojo Kazio Almeno atminimui. Joje Mykolo Drungos moderuojami pranešimus skaitys Juozas Augutis, Egidijus Aleksandravičius, Povilas Kamantauskas.

Santaros-Šviesos suvažiavime, kaip kasmet, vyks gyva kultūrinė programa: Alantos dvare bus atverta dailininko Leopoldo Surgailio kūrybos paroda, parodytas režisierės Kamilės Gudmonaitės inscenizuotas Augustino Strindbergo „Sapnas“. Režisierius Gintaras Varnas komentuos kolegos Andriaus Šiušos filmą „Ir jis pasakė jums sudie“. Įvyks Tatjanos Vjuginos sukurto dokumentinio filmo „Romas, Tomas ir Josifas“, pasakojančio apie Ramūną Katilių, Tomą Venclovą ir Josifą Brodskį, peržiūra. Arkadijus Gotesmanas ir Julijus Grickevičius pristatys Leonidui Donskiui dedikuotą muzikinį projektą „Percussion Postcards“. Santaroje taip pat bus atidaryta Igno Maldžiūno fotografijų paroda.