Jėzus bylojo savo mokiniams: 
    „Nekraukite sau lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“. 
    „Kūno žiburys yra akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa!“

2 Kar 11, 1–4. 9–18. 20: Patepė Joašą ir šaukė: „Tegyvuoja karalius!“

Ps 132, 11. 12. 13–14. 17–18. P.: Viešpats tikrai pasirinko Sioną, jam čia patiko buveinę turėti.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Brilius

Jėzus kalba apie tikruosius ir laikinuosius, išnykstančius turtus, kurių ieško žmonės. Žmogus eina per gyvenimą, tarsi grybautojas per mišką, kažką vis pasiimdamas. Niekas nesuranda po žinomu krūmu krūvos baravykų, tačiau po vieną randa tai vienur, tai kitur, pakeliui aptikdamas visokių kitų gėrybių ir praeidamas pro daugybę gražių, tačiau beverčių, o kartais kenksmingų radinių.

Iš tų mažų įvairių dalykų gyvenimo kelyje žmogus susirenka savo lobį. Todėl, kaip moko Jėzus, labai svarbu, kad žmogus turėtų gerą regėjimą ir mokėtų tinkamai įvertinti gyvenime pasitaikančių dalykų vertę, kad nerankiotų per gyvenimą visokio šlamšto, kurį, įeinant į namus, tektų išmesti.

Išganymo žinią vadiname Evangelija, tai yra Gerąja Naujiena, kuri išmintingam žmogui yra naujiena gal tik tiek, kad neįtikėtina, kaip ji veikia jai priešiškame pasaulyje.

Didžiausia vertybė žmogui yra žmogiškumas, kurį sutinkame savo ir artimo asmenyje, kurio turėtume ieškoti ir radę visada pasirinkti, atmetant kitokius, dažnai labai puošniai atrodančius dalykus.

Išmintis, dosnumas, Dievo ir artimo meilė – tai dalykai, kuriuos turėtume labiausiai vertinti ir ieškoti savyje ir kitame, tačiau kartais praleidžiame, nes pamirštame atmerkti savo dvasios ir išminties akis. Todėl meldžiame Viešpaties, kad visada mums duotų dvasinės šviesos. 

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai