Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kryžių kalno vienuolyno interjero detalė.

Videoreportaže istorikas Vilius Puronas pasakoja Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kryžių kalno vienuolyno atsiradimo istoriją. 1993 metais Lietuvoje apsilankęs popiežius Jonas Paulius II iškėlė idėją, kad būtų gerai netoliese Kryžių kalno įkurti vienuolyną ar kitą jaukią užeigą, kur turistai, maldininkai, dvasininkai galėtų susirinkti ir nusiraminti.

„Ir ta mintis daug kam patiko. Praėjus porai trejetai savaičių popiežius apsilankė Italijoje, La Vernos šv. Pranciškaus vienuolyne, kuris turėjo ir savų architektų, ir specialistų. Ir užsakė čia sukurti gerą, įdomų eksterjerą bei interjerą vienuolynui netoli mūsų Kryžių kalno. Dabar, ką mes matome, yra dviejų italų pranciškonų architektų darbas“, – vienuolyno atsiradimo aplinkybes pasakoja istorikas.

Iš tiesų raudonas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kryžių kalno vienuolynas gražiai įsipiešęs į aplinką. Pastatas pradėtas statyti 1998 metais, palaimintas, 2000 metų liepos 8 dieną atidarytas ir tapęs neatskiriama Kryžių kalno sistemos dalimi.

„Legendų apie šį vienuolyną yra labai daug – ir gražių, ir paslaptingų“, – intriguoja V. Puronas.

Apie viską išsamiai – videoreportaže.