Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę buvo suteikęs jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja. Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu – Zachariju. 
Motina pasipriešino: „O, ne! Jis vadinsis Jonas“. 
    Kiti jai sakė: „Betgi niekas tavo giminėje neturi šito vardo“. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. 
    Šis, pareikalavęs rašomosios lentelės, užrašė: „Jo vardas – Jonas“. Visi stebėjosi. Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis, ir jis ėmė kalbėti, šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė, ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius.   Visi girdėjusieji dėjosi tai į širdį ir klausinėjo: „Kaip manai, kas bus iš to vaiko?“ Jį tikrai globojo Viešpaties ranka. 
   Tuo tarpu kūdikis augo ir tvirtėjo dvasia. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos.

Iz 49, 1–6: Tave padarysiu tautų šviesa

Ps 139, 1–3. 13–14ab. 14c–15. P.: Dėkoju, kad taip stebuklingai mane tu sukūrei.

Apd 13, 22–26: Prieš Kristui ateinant, Jonas paskelbė atsivertimo krikštą


Sekmadienio Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Arūnas Peškaitis OFM

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai