Kaip parenkame vardus savo vaikams? Neretai ieškome populiaraus arba itin originalaus vardo, pernelyg negalvodami, ką jis vėliau reikš pačiam vaikui. Biblijos kultūroje vardas išreiškia žmogaus esmę – nėra vien ausį glostantis garsų rinkinys.

Evangelija šiandien pasakoja apie tai, kaip vardas buvo suteiktas Jonui. Zacharijas ir Elžbieta nustebina visus aplinkinius, nes neatsižvelgia į giminės tradiciją, pavadindami savo sūnų visiškai naujai. Vardo suteikimas atvėrė laikinai nuščiuvusias tėvo lūpas, nes taip šis išpažino tikėjimą gautu apreiškimu: šis vardas juk nebuvo vieno iš giminačių, jis buvo duotas iš dangaus.

Apreiškimas – tokia yra kiekvieno tikėjimo pradžia. Pažado išsipildymo pradžia. Zacharijas priima Dievo valią, jo pažadą ir laukia išsipildymo.

Tad Joninės – ir mūsų visų vardo šventė. Jonas Krikštytojas, tas kuris krikštijo atgailai, simbolizuoja kiekvienam mūsų naujo vardo galimybę – vardo, kuris išreikš mūsų kaip Dievo vaikų esmę.

Homilijos autorius – pranciškonas kunigas Arūnas Peškaitis, Vilniaus Bernardinų bažnyčios vikaras, Lukiškių TI kapelionas, Vilniaus šv. Juozapo seminarijos dėstytojas.

Homiliją parengė Kostas Kajėnas ir Saulena Žiugždaitė

Bernardinai.TV