„KTF gimsta aukštos kokybės santykiai su žmonėmis, kurie yra kūrybingi, įdomūs ir veiklūs.“ „Bendruomeniškumas – mažai studentų, tu pažįsti juos asmeniškai ir gali kurtis maža bendruomenė. Betarpiškumas – dėstytojai taip pat tave pažįsta ir jūs galit kurti bendrus projektus kartu.“ „Drąsūs žmonės, nebijantys mąstyti kitaip, nebijantys tikėti kitaip.“

Taip apie VDU Katalikų fakultetą, studijas ir akademinės bendruomenės gyvenimą atsiliepia studentai. 

KTF Kviečia susipažinti su siūlomomis programomis ir prisijungti prie gyvybingos, jaunos, akademiškai stiprėjančios ir tiesos ieškančios bendruomenės.

BAKALAURO PROGRAMOS:

- Religijos pedagogika (ugdymo mokslų bakalauras ir pedagogo kvalifikacija, 4 m.)

- Katalikų teologija (teologijos bakalauras, 5 m.)

Studijuojant šiose programose galėsite nemokamai įgyti GRETUTINĘ SPECIALYBĘ. Ją galėsite išsirinkti iš daugiau nei 40 universiteto siūlomų programų sąrašo. Gretutinė specialybė neprivaloma. Tai – laisvai pasirenkama galimybė. 

MAGISTRO PROGRAMOS:

- Religinis švietimas (religijos mokslų magistras, 1,5 m.)
- Šeimotyra (edukologijos magistras, 1,5 m.)
- Pastoracinė teologija (teologijos licenciatas, 2 m. Tik baigusiems Katalikų teologijos bakalauro studijas)

STUDIJŲ MOKESČIO PADENGIMAS 

Fakultetas skiria specialias stipendijas motyvuotiems kandidatams studijų mokesčio padengimui. 

Jau turintys aukštojo mokslo diplomą taip pat gali kreiptis dėl studijų mokesčio dalinio arba pilno padengimo.

MOTYVACINIAI POKALBIAI

Stojant į visas programas privalomi motyvaciniai pokalbiai.

  • Motyvacinis pokalbis stojantiems į Religijos pedagogikos programą vyks birželio 26, 27, 28, 29 d. Kaune, Vilniuje ir Šiauliuose. Išsami informacija yra pateikta Motyvacijos vertinimo tvarkaraštyje
  • Motyvacinis pokalbis stojantiesiems į magistrantūros programas vyks birželio 29 d.
  • Motyvacinis pokalbis stojantiems į Katalikų teologijos programą vyks liepos 19 d.
  • Stojant į Katalikų teologijos programą būtina pristatyti katalikų kunigo rekomendaciją. 

Negalintiems atvykti į kai kurių programų motyvacinį pokalbį išimties tvarka sudaroma galimybe atlikti pokalbį nuotoliniu būdu. 

KOLEGIJŲ ABSOLVENTAMS

Baigusieji studijas kolegijose gali studijuoti magistrantūros programose po išlyginamųjų studijų.

TURINTIEMS PEDAGOGO KVALIFIKACIJĄ

Šiuo metu Lietuvoje vis labiau trūksta tikybos mokytojų. Turinčius pedagogo kvalifikaciją kviečiame dvejus metus studijuoti teologijos dalykus nuotoliniu būdu ir tapti tikybos mokytojais.

TELEFONAI PASITEIRAUTI

Dekanas Benas Ulevičius: +370 687 17399
VDU Studijų informacijos centras: +370 (37) 323 206