A. Kennedy ir D. Trumpas

EPA nuotrauka

81-erių JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjas Anthony Kennedy paskelbė apie savo pasitraukimą iš einamų pareigų, tuo patvirtindamas ilgą laiką sklandžiusius gandus. Apie savo sprendimą jis informavo prezidentą Donaldą Trumpą, kuriam tai suteikia jau antrą galimybę paskirti naują Aukščiausiojo Teismo teisėją. 

Anthony Kennedy buvo vienbalsiai paskirtas į Aukščiausiąjį Teismą 1988 metais prezidento Ronaldo Reagano, prieš tai Senatui nepatvirtinus konservatyvaus originalisto teisėjo Roberto Borko kandidatūros. Kaip teisėjas, A. Kennedy susikūrė „nepastovaus balso“ vaidmenį, skirtinguose sprendimuose palaikydamas tai konservatyvią, tai liberalią teisėjų stovyklą, kurią dažnai sudarė po keturis teisėjus, o jo paties balsas tapdavo lemiamu. Kiekybiškai A. Kennedy dažniau balsuodavo konservatyvios stovyklos naudai, palaikė federalistinę valstybės sąrangą, teisę turėti ginklus, mirties bausmę, politikų laisvę naudotis rinkimų kampanijų pinigais ir gauti verslo paramą. Pastaraisiais metais Aukščiausiajame Teisme jis nuosekliai rėmė religijos laisvę, bylose prieš asmenis, kurie dėl savo religinių įsitikimų atsisakė aptarnauti vienalytes santuokas, taip pat patvirtino D. Trumpo imigracijos iš musulmoniškų šalių draudimo konstitucingumą, tuo susilaukdamas aršios liberalų kritikos.  

Visgi svarbiausias A. Kennedy kaip teisėjo palikimas buvo parama liberalų stovyklai istoriniuose sprendimuose dėl Ameriką po seksualinės revoliucijos labiausiai skaldančių klausimų – vienalyčių santuokų pripažinimo ir abortų legalizavimo. 1992 metų byloje Planned Parenthood v Casey jis patvirtino esant 1972 metais įsteigtą „konstitucinę teisę į abortą“. Sprendimas priimtas 5 balsais prieš 4, tad A. Kennedy balsas buvo lemiamas. 2003 metais jo balsas vėl buvo lemiamas sprendime byloje Lawrence v Texas, kuriuo sodomiją baudžiantys įstatymai paskelbti antikonstituciniais. Galiausiai 2015 metais byloje Obergefell v Hodges jo balsas taip pat buvo lemiamas 5 balsais prieš 4 priimant sprendimą, jog nuo šiol egzistuoja „konstitucinė teisė į vienalytę santuoką“. Būtent A. Kennedy parengė daugumos sprendimą motyvuojančią išvadą.  

D. Trumpas per rinkimus deklaravo, kad skirs tik konservatyvius teisėjus, ką patvirtino pirmasis jo paskyrimas, konstitucinis originalistas Neilas Gorsuchas, taip pat į žemesnius teismus paskirti teisėjai ir viešai paskelbtas kandidatų sąrašas būsimiems galimiems paskyrimams į Aukščiausiąjį Teismą.  

Apeliuodami į tai, kad Senato respublikonai Barracko Obamos kadencijos pabaigoje mirus konservatyviausiam teisėjui Antoninui Scaliai užblokavo B. Obamos į jo vietą teiktą liberalių pažiūrų teisėjo Merricko Garlando kandidatūrą, demokratai reikalauja atidėti naujo teisėjo skyrimą. Respublikonai tada motyvavo tuo, jog reikia sulaukti prezidento rinkimų rezultatų ir leisti naujajam prezidentui nominuoti naująjį teisėją. Dabar A. Kennedy atsistatydina likus mažiau nei pusmečiui iki kadencijos vidurio Senato rinkimų (midterm elections) ir demokratai šias situacijas laiko identiškomis, o respublikonų elgesį hipokritišku.  

Nepaisydamas kritikos, Donaldas Trumpas jau patvirtino, kad teiks naują kandidatūrą artimiausiu laiku, o Senato respublikonai – kad sieks jį kuo greičiau patvirtinti. Politico.com antraštės netgi skelbia, kad galimybė skirti naują Aukščiausiojo Teismo teisėją unikaliai suvienija vidaus konfliktų dėl įvairių reformų skaldomus respublikonus ir šios situacijos „negali sugadinti netgi Trumpas“. Prezidentas ir A. Kennedy yra seni pažįstami per savo sūnus, todėl spekuliuojama, kad atsistatydinimo laikas galėjo būti suderintas su prezidentu.  

Balsuojant dėl N. Gorsucho kandidatūros 2017 metais respublikonų balsais buvo panaikintas kvalifikuotos daugumos reikalavimas Aukščiausiojo Teismo teisėjų paskyrimui, todėl 51 balsą 100 narių Senate turintiems respublikonams turėtų užtekti balsų naujajam kandidatui patvirtinti. Tiesa, pačių respublikonų gretose yra bent pora abortų šalininkių, o ši tema bus itin eskaluojama skiriant naująjį teisėją, kuris – kaip jau skelbia žiniasklaida – tikėtinai sukurs Teisme konservatyvią daugumą, pakankamą net ir abortus JAV įteisinusio sprendimo Roe v Wade byloje atšaukimui. Kita vertus, bent trys demokratų senatoriai yra išrinkti socialiai konservatyviose JAV valstijose ir prieš kadencijos vidurio rinkimus bus itin nepatogioje padėtyje – balsuodami už konservatyvų D. Trumpo kandidatą praras partijos, o balsuodami prieš – daugumą savo valstijoje sudarančių konservatyvių rinkėjų paramą.  

Skirtingi šaltiniai realiausiais kandidatais į atsilaisvinusią vietą įvardija skirtingus teisėjus, tačiau visi jie yra prieš rinkimus D. Trumpo paskelbtame konservatyvių teisėjų sąraše, iš kurio prezidentas yra pažadėjęs rinktis kandidatus į Aukščiausiąjį Teismą.  

Liberalios interesų grupės ir politikai jau pradėjo skambinti pavojaus varpais, jog D. Trumpui suteikta galimybė teikti antrąjį kandidatą galimai reiškia pabaigą neribotai teisei į abortą, vienalyčių „santuokų“ įteisinimui ir kitoms, jų teigimu, žmogaus ir reprodukcinėms teisėms. Abortų klausimas,kuriuo visuomenė yra susiskaldžiusi dar labiau nei dėl vienalyčių santuokų, neabejotinai bus naujojo teisėjo skyrimo svarstymų epicentre.

Parengta pagal užsienio spaudą