Prof. habil. dr. Valdemaras Razumas. Baltijos fotografijos linijos nuotrauka

Vakar Seimas nutarė, kad Lietuvos mokslo tarybos pirmininku bus prof. habil. dr. Valdemaras Razumas.

Jo pavaduotojai, vadovausiantys dviem ekspertų komitetams – Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininke paskirta Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros docentė dr. Justina Poškienė, Gamtos ir technikos mokslų komiteto pirmininku paskirtas Nacionalinio vėžio instituto Biomedicininės fizikos laboratorijos vedėjas prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis.

Nuo 2017 m. prof. V. Razumas buvo Tarybos valdybos pirmininkas, iki tol beveik dešimtmetį buvo Lietuvos mokslų akademijos prezidentas.  

Tarybą sudaro 33 nariai: Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojai, mokslinis sekretorius, komitetų ir valdybos nariai. Tarybos pirmininką ir jo pavaduotojus Vyriausybės teikimu tvirtina Seimas. Tarybos valdybos narius bei komitetų narius, mokslinį sekretorių – švietimo ir mokslo ministro teikimu tvirtina Vyriausybė.

Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji institucija Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais. Ji įgyvendina Lietuvos mokslo politiką.

LMT informacija