Mons. Algirdas Jurevičius. Gedimino Šulčo nuotrauka.

Nominuotasis vyskupas, Kaišiadorių vyskupijos generalinis vikaras ir ekonomas mons. Algirdas Jurevičius, taip pat yra Kaišiadorių vyskupijos Kunigų tarybos konsultorius ir pal. arkivysk. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius.

Popiežius Pranciškus pirmadienį, liepos 2 dieną, Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru paskyrė mons. Algirdą Jurevičių, Kaišiadorių vyskupijos generalinį vikarą.

Algirdas Jurevičius gimė Vievyje, Kaišiadorių vyskupijoje, 1972 metų kovo 24 dieną. Po pradinių mokslų gimtajame mieste įstojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją 1991 metais, Kaišiadoryse įšventintas šios vyskupijos kunigu 1996 metų gruodžio 26 dieną.

Paskirtasis Kauno vyskupas augziliaras mons. Algirdas Jurevičius įgijo dogminės teologijos magistrą Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete Kaune, apgynė pastoracinės teologijos doktoratą Sankt Georgen aukštojoje teologijos mokykloje Frankfurte prie Maino, Vokietijoje.

Studijuodamas Kaune vykdė pastoracines vikaro pareigas ir dėstė Kauno kunigų seminarijoje. Kaišiadorių vyskupijoje dirbo Aukštadvario ir Vytautavo parapijose.

Paskirdamas Algirdą Jurevičių vyskupu popiežius jam suteikė Materiana vyskupijos titulą.