Apeiginis lietuvybės giedojimasVytautas Rubavičius,Lina Leparskienė - Žurnalas „Liaudies kultūra“