kirishitan.jp nuotrauka

Krikščionybė Japonijoje buvo uždrausta ir jos išpažinėjai persekiojami nuo XVII iki XIX a. Tačiau krikščionys neišsižadėjo tikėjimo, jį praktikavo slapta, viešumoje apsimesdami budistais ar šintoistais. Jie vadinami „slaptaisiais krikščionimis“.

Jų paveldas Nagasakio regione Japonijos teikimu įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. „Slaptųjų krikščionių“ paveldą sudaro 12 dalių, liudijančių šios religinės tradicijos susiformavimą, sklaidą ir pabaigą. Tai kaimai, pilių, šventovių ir gyvenviečių griuvėsiai.

kirishitan.jp nuotrauka
kirishitan.jp nuotrauka
kirishitan.jp nuotrauka

Katalikybė pasiekė Japoniją 1549 metais, prie jos plitimo daug prisidėjo jėzuitų misionierius Pranciškus Ksaveras. Netrukus krikščionys pradėti persekioti ir turėjo pasitraukti į pogrindį. 1614 metais krikščionybė Japonijoje buvo visiškai uždrausta baiminantis užsienio, ypač Vakarų, įtakos, o draudimas panaikintas tik 1873 m.

kirishitan.jp nuotrauka
kirishitan.jp nuotrauka

UNESCO apsauga suteikta tik katalikų paveldui, susijusiam su „slaptaisiais krikščionimis“, nes būtent katalikybė pirmoji atsirado Japonijoje drauge su portugalų pirkliais. XVII a. prasidėjus prekybai tarp Japonijos ir Nyderlandų bei Anglijos, protestantizmas neplito, ryšiai buvo tik ekonominiai. Nustojus persekioti krikščionis 1873 m. aktyvūs šalia katalikų tapo ir protestantų misionieriai. Dauguma „slaptųjų krikščionių“ sugrįžo į Katalikų Bažnyčią. 

Kasuga kaimas ir šventos vietos Hirado mieste. kirishitan.jp nuotrauka

Japonijoje gyvena 126 milijonai žmonių, krikščionys sudaro 2,3 proc. Iš 950 tūkst. katalikų, gyvenančių šioje šalyje, tik 450 tūkst. yra japonai. Nepaisant nedidelių skaičių, vienas iš keturiolikos popiežiaus Pranciškaus neseniai paskirtų kardinolų – Osakos arkivyskupas Thomas Aquinas Manyo. Jis yra prisidėjęs rengiant „slaptųjų krikščionių“ beatifikaciją. 2008-aisiais 188 Japonijos katalikų, nužudytų persekiojimų metu, buvo paskelbti palaimintaisiais. 

Slaptųjų krikščionių kapinės Kasuga kaime kirishitan.jp nuotrauka

Išsamiai su „slaptųjų krikščionių“ istorija ir jų saugomu paveldu ir galimybėmis apsilankyti galite susipažinti specialiai tam sukurtame puslapyje anglų ar japonų kalba.

Oura katedra. kirishitan.jp nuotrauka

2016 m. garsus kino režisierius Martinas Scorsese sukūrė filmą pagal to paties pavadinimo 1966-ųjų metų Shusaku Endo romaną. Apie jį daugiau galite skaityti šioje „Bernardinai.lt“ publikacijoje

Šv. mišios Oura katedroje, minint 150-ąsias slaptųjų krikščionių atradimo metines. kirishitan.jp nuotrauka