Liepos 8 d., sekmadienį, Marijampolėje, Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje, 12:00 val. šv. Mišiomis prasidės pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Ši diena skirta padėkai už palaimintojo užtarimu patirtas malones ir maldai už šeimas.

Po šv. Mišių prie pal. Jurgio Matulaičio altoriaus bus sudėti votai už gautas malones, jas patyrę asmenys dalinsis asmeniniais liudijimais. Vėliau visi kviečiami į agapę Marijonų vienuolyno sode. Taip pat 15:00 val. visus kviečiame melstis pal. J. Matulaičio tėviškėje Lūginėje.