BFL/Vygintas Skaraitis

Vasario 16-osios Akto Signataro Mykolo Biržiškos, jo žmonos Bronislavos Biržiškienės ir visuomenės veikėjų profesorių Vaclovo bei Viktoro Biržiškų palaikai liepos 11 dieną perlaidoti Vilniuje, senųjų Rasų kapinėse.

Tomo Razmaus/LRV nuotrauka

Mykolas Biržiška mirė 1962 m. Los Andžele, JAV.  Jis buvo  ne tik Nepriklausomybės akto signataras, bet ir literatūros istorikas, daug prisidėjęs prie lietuvybės stiprinimo, demokratinių vertybių įtvirtinimo.

BFL/Vygintas Skaraitis

BFL/Vygintas Skaraitis

Bronislava Biržiškienė-Šėmytė  mirė 1955 m. Los Andžele. Ji buvo lietuvių ir JAV lietuvių visuomenės, kultūros, politinė veikėja. Vaclovas Biržiška mirė 1956 m.  Voterberyje, JAV – kultūros istorikas, politinis veikėjas, teisininkas. Matematikas, visuomenės ir politinis veikėjas Viktoras Biržiška mirė 1964 m.  Čikagoje, JAV.

LRV informacija

Tomo Razmaus/LRV nuotrauka
Tomo Razmaus/LRV nuotrauka