Vilkaviškio vyskupijos nuotrauka

Liepos vienuolikta – ketvirtoji pal. Jurgio Matulaičio MIC atlaidų diena. Melstasi už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus. Šv. Mišias celebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Kartu koncelebravo būrys kunigų iš Šakių dekanato ir svečiai kunigai iš Vilniaus arkivyskupijos. Šv. Mišiose giedojo Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos choras. Kviečiame paskaityti kun. Ričardo Doveikos šv. Mišių metu sakytą homiliją.

„Evangelijos skelbėjas nebus pasaulio šviesa, nebus dvasiška jėga, patraukiančia prie Kristaus, vedančia į kovą dėl Bažnyčios, stumiančia žmones į darbą, jei jo širdyje nedegs uolumo ugnis, neklestės dorybės, nebus šventumo“, – rašė pal. Jurgis Matulaitis 1911 metais savo užrašuose.

Pal. J. Matulaitis naudojo visus savo talentus, kad Jėzus Kristus ir Bažnyčia žmonėms būtų pirmoje vietoje. Jis skelbė Jėzų sunkiausiomis aplinkybėmis.

Apaštalas Petras paklausė Jėzų: „Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“ (Mt 19, 27). Perfrazuojant, Petras klausia: ar apsimoka sekti Jėzų? Jėzus atsako, kad visokeriopai apsimoka, nes už tai gaus patį Dievą!

Vilkaviškio vyskupijos nuotrauka

Mus visus veikia egzistencinis noras būti mylimiems ir su tuo, kuris myli. Kad būtume kartu – pašaliname iš kelio visas kliūtis. Pagrindinė meilės pareiga yra būti su Dievu. Būti su Dievu – tai juo tikėti ir gyventi sakramentinį gyvenimą. Iš to kyla ištikimybė, ramybė ir visos dorybės.

Per bendrystę su Dievu mes „lopome“ vieni kitų žaizdas, nes esame bendruomenė. Būdami kartu esame bendruomenė. Bažnyčia. Vis dėlto reikia savęs paklausti: ar kartais neprisidedame prie sekuliarizacijos? Mums patinka sutanos, siuvinėtos raudonais siūlais, bet nė vienas nenorime išlieti lašo kraujo už tai, ką darome...

Kodėl aš, kunigas, tikiu Dievu? Patinka jums tai ar ne, nes pirmiausia patikėjau žmogumi. Dievas apsivilko žmogumi. Kas už tai, kad atiduosiu save kitiems? Kristaus mokinys ir atpažįstamas pagal tai, ką ir kaip jis sako ir daro. Palaimintasis sako: „Duok, kad sudegčiau kaip ta žvakė ant altoriaus nuo darbo kaitros ir meilės ugnies dėl Tavęs ir Tavo Bažnyčios.“ Kas mums bus už tai? Pats Dievas.

Parengė Rūta Jurkšaitė