Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Silvijos Knezekytės nuotrauka

Kviečiame paskaityti psichol. mgr., teol. lic., kun. Ryčio Baltrušaičio homiliją sakytą pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje.

Ne kiekviena žmonių grupė, susirenkanti drauge, yra bendruomenė. Bendruomenės esmė yra priklausomybės jausmas. Priklausomybės Kristui ir žmonėms.

Bažnyčia save dažnai įvardija būtent bendruomenės sąvoka. Tačiau kas mus iš tiesų  jungia? Kas tarp mūsų yra bendro? Ar tai, kad gyvename tam tikroje vienoje parapijoje? Tai svarbu, tačiau esmė ne čia. Esmė ta, kad mes tikime Kristumi ir stengiamės savo asmeninį ir bendruomeninį gyvenimą grįsti Evangelija. Jei mūsų jungtis nėra Kristus – mes nesame Bažnyčia, nesame bendruomenė. Esame tiesiog žmonių grupė, kur kiekvienas turi savų interesų ir buvimo joje priežasčių.

Bendruomenės tampa tikromis bendruomenėmis tik būdamos atviros kitiems, jautrios ir nusižeminusios, idant jų nariai augtų meilėje, atjautoje ir nuolankume visiems. Bendruomenės esmėje yra du žodžiai – atleisti ir švęsti.

pal. Jurgio Matulaičo atlaidų informacija

Liepos 15 d., sekmadienis – pagrindinė iškilmių diena, Lietuvos jubiliejus. Melsime pal. Jurgio Matulaičio užtarimo tėvynei Lietuvai.
12.00 šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys Apaštalinis nuncijus J. E. arkiv. Pedro Lopez Quintana, koncelebruos Lietuvos vyskupai. Po Šv. Mišių – Eucharistinė procesija.
13.30 Agapė Vienuolyno sode
14.00  Koncertuos Lietuvos kariuomenės orkestras, dainuos solistas Edmundas Seilius.

Parengė s. Viktorija Plečkaitytė