„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs 'rasite savo sieloms atgaivą'. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

Iz 26, 7–9. 12. 16–19: Gyvenantys dulkėse atbus ir džiūgaus

Ps 102, 13–15. 16–18. 19–21. P.: Viešpats iš dangaus pažiūrėjo žemėn.


Evangelijos skaitinį komentuoja ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandieniai Mišių skaitiniai mus ramina ir guodžia. Pranašo Izaijo knygos ištraukoje girdime apie žmonių atsigręžimą į Viešpatį nelaimėms ištikus: „ilgiuosi tavęs naktimis“, o Evangelija atliepia tuo meilingu Jėzaus kvietimu kiekvienam iš mūsų: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu.“

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai