Gražina ir Valentinas Ajauskai

Dailininkai Valentinas ir Gražina Ajauskai penktą kartą pristato drauge parengtą parodą. Sostinės Galerijoje 555 iki rugpjūčio 18 d. jie eksponuoja tapybos ir grafikos darbus. Pirmąkar viešai bus pristatyti šių menininkų ir jų mokinių – Dariaus Butvilo, Rimos Kajackienės, Birutės Šklėriutės-Daujotienės, Dariaus Ražinsko, Audrės Tylienės, Brigitos Kairienės – paveikslai.

Dailininkas Valentinas Ajauskas, gerai žinomas grafikas ir tapytojas, gegužės mėnesį surengęs jubiliejinę parodą galerijoje ARKA, dabar dar kartą suteiks galimybę pamatyti jo naujausius kūrinius. Žiūrovas vėl galės leistis į kelionę dinamiškų formų, subtilių užkoduotų tekstų ir ženklų dėlionę.

Valentinas Ajauskas. Diena Užupyje. 2017.

Menotyrininkė Nijolė Tumėnienė teigia: „Valentino Ajausko kūryba visada pasižymėjo išradingomis kompozicijomis, turtinga fantazija ir stiliaus grakštumu. Nesvarbu, ar jis kurtų smulkiosios grafikos darbus (ekslibrisus, miniatiūras), plakatus, knygų iliustracijas, asambliažus ar grafikos lakštus (dažniausiai oforto ir šilkografijos technikomis), ar tapybos paveikslus. Dailininkui visada rūpėjo erdvės ir figūrų, šviesos ir tamsos kontrastai, netikėti vaizduojamų objektų proporcijų tarpusavio santykiai ir jų dialogas su begaline erdve.“

Valentinas Ajauskas. Absoliutaus ritmo šokis. 2018.

„Ajausko kūryba – originali, tiek meninės kalbos, tiek koncepcijų prasme. Sukurti vaizdai paslaptingi, provokuojantys, žadinantys mintis ir jausmus, ugdantys pastabumą, skatinantys įminti dailininko mįslę. Tapyboje atsispindi jo originalus konceptualus mąstymas, kuris slypi menininko prigimtyje. Išreikštas profesionaliai, naudojant kompozicijos, ritmo, formų, spalvos plastikos galimybes, išsaugo estetines vertybes, kaip modernišką tradicijos tęstinumą mene.“

Valentinas Ajauskas. Fotelio baladė. 2015.

Pristatydama žiūrovui Gražinos Murelytės-Ajauskienės tapybą, dailėtyrininkė Kristina Stancienė pažymi: „Ji tapo monumentaliomis, apibendrintomis formomis, naudodama platų išraiškingą potėpį, jos paveiksluose sąveikauja žmogaus figūra, architektūros ir gamtos elementai. Vis dėlto svarbiausias dailininkės kūrinių dėmuo – žmogus, kuris dažniausiai įkūnija pačios menininkės ieškojimus, vidinio gyvenimo kelius, kartais veikia kaip nuoširdaus atsidavimo tikėjimui simbolis, sielos gyvenimo išraiška arba materialus jos įkūnijimas. Paveiksluose neaptiksime konkrečių, atpažįstamų personažų – besiplaikstantys ilgi senovinių drabužių skvernai, veidus pridengiantys gobtuvai arba keliais apibendrintais potėpiais charakterizuojamas veidas tarsi nurodo, jog kūrinyje perteikta mintis, idėja, įkūnyti dvasinių virsmų atspindžiai.

Gražina Ajauskienė. Politinio kalinio Petro Cidziko dvasinė kova už Lietuvą. 2018.

Figūra arba statiniai, peizažas, perteikiamas kaip simbolis, metafora, po materijos kevalu slypinčių prasmių atvėrimas sugestijuoja simbolizmo dailės poveikį G. Murelytės-Ajauskienės kūrybai. Akivaizdu, kad emocinė plotmė šiai dailininkei svarbesnė už racionalią, intelektinę. Menininkė kuria vadovaudamasi nuojauta, vaizduote, sielon įsirėžusiais išgyvenimais, krikščioniškojo dvasingumo slėpiniais ir patirtimi bei intuityviai siekia, kad kūriniuose atsivertų nematomoji realybės pusė, nepažini transcendentinė erdvė.“

Gražina Ajauskienė. Malda. 2018.

Valentinas ir Gražina patys būdami labai skirtingi kūryboje, skatina ir mokinius – suaugusiuosius ir vaikus – įgijus elementarius tapybos pagrindus, ieškoti savo temų, stilistikos ir siekti atskleisti savo asmenybės individualumą. Parodoje bus galima pamatyti skirtingus mokinių kelius bei ieškojimus ir kai kuriuos brandžius atradimus.

Paroda Galerijoje 555 (T. Ševčenkos g. 16F, Vilnius) veiks iki rugpjūčio 18 d.

Gražina ir Valentinas Ajauskai su mokiniais