Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios altorius ištapė vaikai. Kauno Šv. Jurgio Kankinio parapijos archyvo nuotr.

Anuomet atvesta pas jį vaikų, kad uždėtų rankas ant jų ir pasimelstų. Mokiniai draudė. Bet Jėzus tarė: „Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“. Ir, uždėjęs ant jų rankas, jis keliavo toliau. 

Skaitiniai E1 (280)

Joz 24, 14–29: Šiandien pasirinkite, kad jūs tarnausite

Ps 16, 1–2a. 5. 7–8. 11. P.: Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai