Pakruojo šv. Jono Krikšytojo bažnyčia, kokią ją matome dabar, buvo pastatyta 1887 metais vietoje iki tol ten stovėjusios medinės bažnytėlės. Sakoma, kad klebonas Tomkevičius kartu su savo parapijiečiais nenorėjo, kad katalikų maldos namai būtų prastesni nei Pakruojyje stovėjusi graži žydų sinagoga ar reformatų maldos namai.

Kodėl bažnyčia tuo metu buvo statoma už miestelio ribų? Apie tai ir kitas įdomybes – laidų ciklo „Lietuvos bažnyčios“ pasakojimas.