Prie Jėzaus prisiartino vienas vyras, puolė prieš jį ant kelių ir maldavo: “Viešpatie, pasigailėk mano sūnaus! Neretai jis įpuola į ugnį ir į vandenį. Aš atvedžiau jį pas tavo mokinius, bet jie nesugebėjo išgydyti”. 
    Tada Jėzus atsakė: “Oi, netikinti ir sugedusi karta! Iki kol man reikės su jumis būti? Kaip ilgai man reikės jus kęsti? Atveskite jį čia pas mane”. Jėzus sudraudė demoną, jisai išėjo, ir tą pačią akimirką berniukas pasveiko. 
    Likę vieni, mokiniai priėjo prie Jėzaus ir paklausė: “Dėl ko mes negalėjome jo išvaryti?” 
    Jis atsakė: “Dėl silpno tikėjimo. Iš tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą, kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: ‘Persikelk iš čia į tenai’, ir jis persikeltų. Jums nebūtų nieko negalimo”.

Hab 1, 12 – 2, 4: Teisusis liks gyvas dėl ištikimybės

Ps 9, 8–9. 10–11. 12–13. P.: Niekada neapleisi, kas tavęs, Viešpatie, ieško.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Mokiniai gali išvaryti demoną ne savo jėgomis, bet tik Dievo galia. Tikėjimas yra vienintelė priemonė, įgalinanti būti vienybėje su Dievu ir jo galia.

„Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematome. Per jį protėviai gavo gerą liudijimą. Tikėjimu buvo sugriauti Jericho mūrai po septynių dienų žygiavimo aplinkui“ (Žyd 11, 1–2. 30).

„Ištiko ką iš jūsų nelaimė? Tesimeldžia. Kas nors džiaugiasi? Tegul gieda. Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5, 13–15).

Tačiau verta atminti: „Jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas“ (1 Kor 13, 2).

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai