Br. Edvino Jurgučio OFM pirmieji įžadai. Nuotraukos autorė Dalia Vaitkuvienė

Rugpjūčio 11 d., šeštadienį, 18 val. šv. Mišių metu Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje kretingiškis br. Edvinas Jurgutis OFM davė pirmuosius laikinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine. Šventėje dalyvavo ir maldoje br. Edviną palaikė gausus būrys brolių, artimųjų, parapijiečių ir svečių. 

Br. Edvino Jurgučio OFM pirmieji įžadai. Nuotraukos autorė Dalia Vaitkuvienė
Nuotraukos autorė Dalia Vaitkuvienė
Nuotraukos autorė Dalia Vaitkuvienė

MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos informacija

Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos logo