EPA nuotrauka

Karas Rytų Ukrainoje yra pasaulio gerokai užmirštas karas, kuriame melagingos naujienos pasitelkiamos kaip vienas pagrindinių ginklų, per savo vizitą JAV pareiškė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva Sviatoslavas Ševčiukas. Tačiau, anot jo, katalikų bendruomenė turi puikų gebėjimą atskirti tiesą nuo melo šioje situacijoje.

Kalbėdamas 136-ajame Kolumbo riterių konvente ir duodamas interviu leidiniui „Aleteia“ Kijevo ir Haličos didysis arkivyskupas S. Ševčiukas prašė riterių visame pasaulyje ir Amerikos visuomenės padėti ginti Ukrainą nuo Rusijos agresijos.

Nors žuvusiųjų skaičius kare jau peržengė 10 tūkst., o Ukraina prarado 8 proc. savo teritorijos, įskaitant ir Krymo pusiasalį, dauguma pasaulio žiniasklaidos priemonių savo dėmesį jau nukreipė į kitus karštuosius taškus. Tuo tarpu Rusija ir toliau kariauja „hibridinį karą“, kuriame plačiai naudojama dezinformacija ir ekonominiai išpuoliai.

„Technologijų dėka modernieji karai nėra apriboti konkrečiomis teritorijomis, jie nėra apriboti vienu žemynu, nes padarinius jaučia ir tie, kurie, atrodytų, yra labai toli. Kiekvienas Vakarų visuomenės žmogus dabar jaučia šio informacinio karo, kurio tikslas yra pulti tiesą skleidžiant melagingas naujienas ir kreipti viešąją nuomonę remiantis nesąžiningais tikslais, padarinius. Deja, net ir jūsų valstybė ar kitos išsivysčiusios Vakarų Europos šalys nebuvo apsaugotos nuo šių išpuolių. Prašau, atminkite – tai nėra tik mūsų karas, nes tai yra karas už visą žmoniją“, – Kolumbo riteriams Baltimorėje kalbėjo arkivyskupas.

Leidiniui „Aleteia“ S. Ševčiukas argumentavo, kad karas Rytų Ukrainoje nėra tik paprasčiausia dviejų valstybių kova: „Tai yra dviejų skirtingų ateities vizijų konfliktas, dviejų skirtingų nacionalinių projektų dėl to, kaip turėtų vystytis mūsų visuomenės konfliktas. Prieš 26 metus prasidėjęs Ukrainos projektas yra nukreiptas į judėjimą europietiškų demokratijos standartų link, atviros visuomenės link, kurioje kiekvienas pilietis galėtų realizuoti savo asmeninius talentus bendradarbiaudamas dėl bendrojo savo valstybės gėrio.“

„Antrasis projektas, Rusijos projektas, yra Sovietų Sąjungos atkūrimas. Prezidentas Vladimiras Putinas kelis kartus tai pabrėžė kaip galutinį savo prezidentavimo tikslą – sovietinio pasididžiavimo atkūrimą. Mums konkrečiai tai reiškia pasirinkimą tarp judėjimo pirmyn ar grįžimo atgal, tarp mūsų visuomenės vystymosi tarptautinių demokratinių standartų ir mūsų laisvės paneigimo link“, – akcentavo Kijevo ir Haličo didysis arkivyskupas.

Jis kalbėjo ir apie Ukrainos nepriklausomybės pradžioje sukurtą Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybą, į kurią įeina ir stačiatikiai, ir katalikai, ir protestantai, ir musulmonai, ir judėjai. Anot S. Ševčiuko, ši organizacija palaiko proeuropietišką Ukrainos pasirinkimą, nes „mes jautėme, kad tai yra vienintelė galimybė išlaikyti religijos laisvę Ukrainoje“. S. Ševčiukas priminė, kad Sovietų Sąjungoje Bažnyčia buvo paskelbta už įstatymo ribų ir turėjo veikti pogrindyje.

Didysis arkivyskupas, kuris vadovauja didžiausia Rytų katalikų bažnyčiai, esančiai bendrystėje su Roma, pridūrė, jog karas Ukrainoje yra „kova už tarptautinį saugumą“. S. Ševčiukas priminė, kad 1994 metais pasirašytas Budapešto memorandumas Ukrainai ir kelioms kitoms buvusioms sovietinėms respublikoms garantavo saugumą mainais už jų sutikimą atsisakyti branduolinių ginklų. Rusija buvo šio memorandumo signatarė.

„Po Rusijos, kuri pasirašė šį memorandumą, agresijos kas gi šiandienos pasaulyje drįs atsisakyti ar vystyti branduolinę ginkluotę manydamas, kad tarptautinė teisė apgins jo valstybės ramybę ir integralumą? Būtent todėl mes kreipiamės į Jungtines Tautas ir JAV piliečius, kad primintume, jog tai, kas šiandien vyksta Rytų Ukrainoje, liečia ir jus. Šis karas yra vadinamas hibridiniu karu, informaciniu karu, melagingų naujienų karu, tad šiandien kiekvienas iš jūsų susiduriate su melagingomis naujienomis, kurios pristato situaciją Ukrainoje. Taip jūs tampate propagandos aukomis. Būtent todėl tiesa apie Ukrainą, apie ten tebesitęsiantį karą yra tokia svarbi“, – kalbėjo S. Ševčiukas.

Anot jo, šį karą galima būtų pavadinti užmirštuoju karu ar hibridiniu karu, tačiau „įšaldyto konflikto“ terminas jam visiškai netinkąs. „Kiekvieną dieną kas nors žūsta fronto linijoje. Konfliktas Ukrainoje nėra įšaldytas, jis šalyje yra karštas“, – teigė Kijevo ir Haličo didysis arkivyskupas.

Jo teigimu, situacija Ukrainoje reikalauja „tarptautinio atsako ir solidarumo“. „Esu įsitikinęs, kad krizės Ukrainoje neišspręsi tik kariniu būdu. Tik su ginklais mes neatsilaikysime prieš tokią galingą šalį kaip Rusija“, – akcentavo dvasininkas. Jo nuomone, tarptautinė bendruomenė privalo būti tvirta gindama žmogaus orumą, tarptautinę teisę, tarptautinę saugumo sistemą.

Tačiau, jei yra paminama žmogaus gyvybės vertė, jei ekonomika tampa svarbiau nei žmogaus orumas, tai reiškia demokratijos pabaigą, teigė S. Ševčiukas, primindamas, kad jei taip nutiks Ukrainoje, tai tas pats laukia ir kitų.

Kalbėdamas apie kovą su dezinformacija, S. Ševčiukas akcentavo, kad krikščionys turi „ypatingą gebėjimą įžvelgti tiesą, nes tas gebėjimas yra ypatinga Šventosios Dvasios malonė“. „Manau, kad krikščionių pareiga šiandienos pasaulyje yra žvelgti į išorę ir liudyti tiesą“, – teigė jis.

S. Ševčiuko teigimu, Ukrainos religinių organizacijų ir bažnyčių taryba siekia laikytis nuošaliai nuo politikos, nes toks žingsnis leidžia jai „likti nepaliestai vienos ar kitos pusės propagandos“.

„Tačiau mes jaučiamės esą ne politikų, ne vyriausybės, o paprastų žmonių atstovai. Tad mes suteikiame balsą bebalsiams, kalbame paprastų parapijiečių, paprastų mūsų tikinčiųjų bendruomenių vardu. Mes prie tikrovės prisiliečiame ne pro socialinių tinklų filtrą, tačiau per konkrečias tikrų žmonių istorijas. Taip mes galime suprasti, kas vyksta“, – pasakojo S. Ševčiukas. Būtent todėl, anot jo, Ukrainos tikintieji vienu balsu tarptautinei bendruomenei gali kalbėti apie tai, kas vyksta jų šalyje.