Reformatų sodo projekto maketas.

Naujasis Reformatų sodas bus atviras visiems, skelbia Vilniaus miesto savivaldybė ir yra atvira visuomenės pasiūlymams sodo atnaujinimo projektui iki rugpjūčio 19 d. Savo nuomonę galite pareikšti čia. Taip pat pasiūlymus iki nurodytos dienos galima siųsti el. p. reformatu.skveras@gmail.com arba teikti feisbuko grupėje „Diskusija dėl Reformatų skvero rekonstrukcijos“.

Atviras visiems

Miesto centre, ant Senamiesčio ir Naujamiesčio ribos, išsidėstęs Reformatų sodas į miesto audinį daugybę amžių įsiliejo pačiomis įvairiausiomis spalvomis ir funkcijomis. Istoriškai reformatų bendruomenei svarbi vieta, šiuo metu išsidėsčiusi tarp Pylimo, J. Basanavičiaus, K. Kalinausko ir Teatro gatvių, įgauna naują veidą, kuriame ne tik atsispindės ir bus tinkamai įamžinti patys svarbiausi praeities istorijos momentai, bet ir savo vietą medžių pavėsyje ras visi dabarties vilniečiai.

Šiuo metu Reformatų sodas labiausiai tarnauja kaip pėsčiųjų tranzitinė teritorija. Taip pat sodo teritorija naudojasi kaimyninių namų gyventojai, turintys augintinius, o tamsiuoju paros metu sodas nėra itin saugus. Sodo teritorija, savo dabartiniu suplanavimu juosianti Senamiestį tarsi amfiteatrą ir kartu atskirianti jį nuo Naujamiesčio, deja, neatlieka savo funkcijos nei kaip rekreacinis želdynas, nei kaip patraukli viešoji erdvė, o jos potencialas toli gražu iki galo neatskleistas.

Todėl sodo teritoriją planuojama sutvarkyti atskleidžiant teritorijos svarbiausias vertybes: reformatų istorijos palikimą ir želdyną, sukurti visapusišką infrastruktūrą lankytojams, kuri garantuotų kokybišką poilsį ir saugumą. Be to, siekiama atgaivinti želdyną, suformuojant geresnes sąlygas esamiems medžiams ir sode gyvenantiems paukščiams. Naujasis Reformatų sodas taps laisvalaikio, poilsio, kultūros ir istorinio pažinimo erdve, prieinama ir artima kiekvienam vilniečiui bei miesto svečiui.

Šiuo metu parengtas ir visuomenei pristatomas Reformatų sodo atnaujinimo projektas, kuriuo siekiama išlikusius kultūrinės ir gamtinės vertės elementus integruoti į kuriamą sodo visumą, naujai įprasminančią vietovės istorinį identitetą. Sodo sutvarkymo projektas – tai kelias nuo jo praeities į ateitį per dabartį, o parinktos sutvarkymo priemonės ir sprendiniai padės vietai atgauti ir kartu įgyti naują istorinę prasmę.

Rengiant Reformatų sodo sutvarkymo projektą buvo įvertinti įvairūs aspektai: istorinė, urbanistinė, pėsčiųjų ryšių sistema, želdyno tyrimai, taip pat potencialių sodo lankytojų poreikiai ir paveldo apsaugos aspektai. Atsižvelgiama į tai, kad atkuriama erdvė būtų maksimaliai atvira miestiečių poreikiams, tačiau turėtų savo išskirtinumą, įšaknytą į istorinį kontekstą.

Daugiau informacijos apie projektą rasite Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje.

Andrej Vasilenko nuotrauka

Visuomeninės organizacijos reikalauja stabdyti Reformatų skvero projekto vykdymą

Rugpjūčio 13 d. Vilniaus savivaldybei ir Aplinkos ministerijai buvo išsiųstas 13 visuomeninių organizacijų pasirašytas reikalavimas stabdyti neteisėto Reformatų skvero projekto vykdymą ir sudaryti sąlygas užsakovui tinkamai suformuluoti užduotį, išgryninti projekto užmojus – diskutuojant viešai su įvairių sričių specialistais ir bendruomenėmis.

Rašte nurodoma, kad projekto rengimo proceso metu nebuvo paisoma Orhuso konvencijos (nesudarant sąlygų suinteresuotoms gyventojų grupėms bei specialistams įsitraukti į Reformatų parko projekto užduočių formavimą ir projekto rengimo eigą) bei UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos gairių (UNESCO pasaulio paveldo centras nebuvo iš anksto informuotas apie pasaulio paveldo vietovėje Vilniaus istoriniame centre esančios reikšmingos vietos esminės kaitos projektą).

Tarp organizacijų – Vilniaus bendruomenių asociacija, Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis, Lietuvos pėsčiųjų asociacija, VšĮ Architektūros fondas, Lietuvos arboristikos centras, Lietuvos dailės istorikų draugija, skvero kaimynystėje įsikursiantis MO muziejus ir kiti.

Rugpjūčio 9 d. vykusio Re:formatų festivalio metu šimtai žmonių susirinko protestuoti prieš vienašališkai priimtą Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą dėl Reformatų skvero atnaujinimo.

Vilniaus savivaldybės paviešintas Reformatų skvero atnaujinimo projektas buvo parengtas be konkurso, neatlikus būtinų archeologinių tyrimų, taip pat neatlikus sociologinių tyrimų ir neplėtojus produktyvaus dialogo su visuomene. Projektas buvo plačiai paviešintas žiniasklaidoje tik 2018 m. birželio 29 d., jau pasirašius sutartį su rangovu.

Visuomenei ir specialistams pareiškus nepritarimą, liepos 30 d. buvo inicijuota piliečių apklausa Reformatų skvero atnaujinimo klausimu. Šiandien į anketos klausimus yra atsakę per 900 piliečių. 88 proc. apklaustųjų mano, kad skverą reikia atnaujinti. Per 80 proc. apklaustųjų sutinka su savivaldybės sprendimu skvere pažymėti sovietmečiu sunaikintas reformatų kapines bei koplyčią, daugiau kaip 70 proc. pritaria, kad skvere atsirastų paminklas reformacijai.

Tačiau 78 proc. apklaustųjų prieštarauja, kad skveras būtų aptvertas ir rakinamas nakčiai, 74 proc. nepritaria Vilniaus savivaldybės sprendimui visiškai sunaikinti devintojo dešimtmečio pradžioje sukurtas laiptuotas struktūras. Taip pat nesutampa požiūriai į augmenijos išsaugojimą. Nuo projekto rengimo pradžios (2014 m.) planuota iškirsti 91 iš 275 medžių (24 jau pašalinti), o esamų krūmų ir vijoklių išsaugoti neketinta. Tačiau minėta apklausa rodo, kad 80 proc. žmonių su šiuo sprendimu nesutinka: 42 proc. apklaustųjų mano, kad svarbu išsaugoti esamas augmenijos ekosistemas, o 38 proc. apklaustųjų – kad krūmai ir žoliniai augalai nėra svarbūs, tačiau reikėtų išsaugoti visus brandžius ir sveikus medžius.

Rugpjūčio 9 d. vykusios diskusijos tarp Vilniaus savivaldybės ir visuomenės metu visuomenininkai, architektai, įvairių sričių specialistai, bendruomenių atstovai išsakė daug kritikos esamam skvero atnaujinimo projektui, taip pat buvo pabrėžti procedūriniai šio projekto priėmimo pažeidimai. Susitikimo metu buvo priimtas sprendimas suteikti savaitę piliečiams siųsti savo pasiūlymus dėl projekto taisymo.