Pensilvanijos generalinis prokuroras Joshas Shapiro. Facebook nuotrauka

Siaubingi skaičiai – Pensilvanijoje dvasininkai seksualiai išnaudojo tūkstantį vaikų ir paauglių

JAV rugpjūčio 14 d. didžioji prisiekusiųjų žiuri paskelbė tyrimų ataskaitą dėl seksualinio išnaudojimo šešiose katalikiškose Pensilvanijos vyskupijose. Nuo 1947 m. buvo užfiksuota daugiau negu 300  atvejų, kai dvasininkai buvo apkaltinti vaikų seksualiniu išnaudojimu. Šie kaltinimai buvo pateikti vyskupijos lygmeniu, ir vyskupijų valdžia daugumą atvejų ignoravo arba slėpė. Paskelbtame dokumente teigiama, kad per 70 metų Pensilvanijoje kunigai seksualiai išnaudojo maždaug tūkstantį vaikų ir paauglių. Numanoma, kad tikrasis skaičius gali būti didesnis, nes kai kurie dokumentai buvo prarasti ir, manoma, kad ne visos aukos kreipėsi dėl patirtos prievartos.

Tyrimas truko beveik dvejus metus. Jo metu apklausta dalis prievartą patyrusių asmenų ir peržiūrėta per pusę milijono šešių Pensilvanijos vyskupijų vidinių dokumentų. Tarp dokumentų rasta ranka rašytų kunigų prisipažinimų, dokumentų, liudijančių, jog pareiškus kaltinimus kai kurie kunigai buvo perkelti dirbti į kitas parapijas ar vyskupijas, taip pat dokumentų, liudijančių apie įtariamiesiems teiktą finansinę paramą. Dauguma dokumente minimų asmenų, kaltinamų seksualiniu išnaudojimu, yra mirę arba dėl senaties termino nebegali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Pensilvanijos generalinis prokuroras Joshas Shapiro pranešė, jog kaltinimai pareikšti tik dviem asmenims. Vienas iš jų, kunigas, vėliau kaltę pripažino.

Pirmą kartą tokio masto seksualinio išnaudojimo atvejų tyrimas JAV įvyko 2002 m., paviešinus Masačusetso valstijoje įvykusius atvejus.

Kol kas iš beveik 200 JAV vyskupijų tik 40 paviešino seksualiniu išnaudojimu kaltintų kunigų sąrašus. Pagal BishopAccountability.org. (po 2002 metų seksualinio išnaudojimo atvejų paviešinimo įkurta pasauliečių katalikų organizacija), kol kas yra atlikti tik devyni tyrimai JAV vyskupijose ir arkivyskupijose. JAV vyskupai pripažino, kad nuo 1950 m. buvo sulaukta daugiau nei 17 000 kaltinimų dėl seksulinio išnaudojimo, patirto iš kunigų ar kitų su Bažnyčios veikla susijusių asmenų. 

Vienas iš didžiosios prisiekusiųjų žiuri ataskaitoje minimų asmenų yra vyskupas Donaldas Trautmanas. Teigiama, jog, nepaisydamas tikėtinų įtarimų,  seksualiniu išnaudojimu kaltinamiems kunigams jis leido toliau eiti pareigas, kai kuriais atvejais jas iš dalies apribojant. Žiuri teigimu, Trautmanas nuo valstybės pareigūnų slėpė jam žinomus kaltinimus dėl seksualinio išnaudojimo. Pats Trautmanas ir jo advokatas neigia bet kokią su dangstymu susijusią veiklą.

JAV vyskupų konferencijos vaikų ir jaunimo apsaugos komitetas savo pareiškimu išreiškė sielvartą dėl Pensilvanijos aukų ir teigė, jog yra pasiryžęs dirbti, kad tokie išnaudojimo atvejai nepasikartotų. Per pastaruosius metus  JAV vyskupai įgyvendino valstybinio lygmens reformas: privalomą kunigų ir pasauliečių, dirbančių bažnyčioje, nusikalstamos veiklos patikrinimą, privalomą teisėsaugos informavimą apie kaltinimus dėl seksualinio išnaudojimo. Vykstant tyrimams dėl išnaudojimo, kunigai suspenduojami nuo einamų pareigų, o kaltinimams pasitvirtinus, jie visam laikui pašalinami iš pastoracinės veiklos.

Rugpjūčio 16 d. Šventasis Sostas, atsakydamas į žiuri tyrimų ataskaitą, pasmerkė seksualinį išnaudojimą ir ragino, kad kaltininkai ir juos dangsčiusieji būti patraukti atsakomybėn. „Ataskaitoje aprašyti išnaudojimo atvejai yra nusikalstami ir moraliai smerktini, – teigiama pareiškime. – Šventasis Tėvas supranta, kaip stipriai šie nusikaltimai gali sukrėsti tikinčiųjų tikėjimą ir dvasinę pusiausvyrą ir kartoja kvietimą dėti visas pastangas, kad Bažnyčioje ir visoje visuomenėje būtų sukurta saugi aplinka nepilnamečiams ir pažeidžiamiems suaugusiesiems. 

Pareiškime pažymėta, jog beveik visi tyrime minimi atvejai įvyko prieš 2002-uosius. Tais metais JAV vyskupai, siekdami užkirsti kelią dvasininkų piktnaudžiavimui, priėmė Vaikų ir jaunimo apsaugos chartiją. Remdamasis didžiosios prisiekusiųjų žiuri tyrimo išvadomis, Šventasis Sostas tvirtina, jog JAV Katalikų Bažnyčioje įvykdytos reformos drastiškai sumažinimo vaikų seksualinio išnaudojimo plitimą. Pareiškime raginama reformas tęsti ir išlaikyti budrumą visais Katalikų Bažnyčios lygmenimis, kad būtų užtikrinta vaikų ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsauga. Taip pat akcentuojama būtinybė apie išnaudojimo atvejus pranešti teisėsaugai ir apskritai šiais atvejais dirbti remiantis civiline teise. 

„Aukos turi žinoti, kad popiežius yra jų pusėje. Nukentėjusieji jam yra prioritetas, Bažnyčia turi juos išklausyti, kad būtų išrautas su šaknimis šis tragiškas siaubas, kuris sugriauna nekaltųjų gyvenimus“, – pareiškime teigia Šventojo Sosto spaudos salės vadovas Grego Burke.

Parengta pagal Crux, National Catholic Register, Catholic News Agency, Vatican News ir Didžiosios prisiekusiųjų žiuri ataskaitą.

Tekstas papildytas 08-17 11:30