1988 m. rugpjūčio 23 d. Sąjūdžio mitingas Vingio parke. Vytauto Daraškevičiaus fotografija

30 metų praėjus: žvilgsnis į didžiausią Sąjūdžio mitingą, kuriame lietuvių tauta pasijuto verta savo istorijos. Tai, ko gero, buvo pats masiškiausias ir didžiausias mitingas šalies istorijoje, kai buvo pasmerktas Molotovo–Ribbentropo paktas. Tądien didžiuma Sąjūdžio surengto mitingo dalyvių pirmą kartą išgirdo apie pakto slaptuosius protokolus, dėl kurių Baltijos valstybės neteko savo nepriklausomybės.

Archyvinės Leonardo Skirpsto, Vytauto Daraškevičiaus, Virgilijaus Usinavičiaus fotografijos, kuriose užfiksuota, ką mums, lietuviams, tądien reiškė išsakyta tiesa.

1988 m. rugpjūčio 23 d. Sąjūdžio mitingas Vingio parke. Leonardo Skirpsto fotografija
1988 m. rugpjūčio 23 d. Sąjūdžio mitingas Vingio parke. Leonardo Skirpsto fotografija
1988 m. rugpjūčio 23 d. Sąjūdžio mitingas Vingio parke. Leonardo Skirpsto fotografija
1988 m. rugpjūčio 23 d. Sąjūdžio mitingas Vingio parke. Leonardo Skirpsto fotografija
1988 m. rugpjūčio 23 d. Sąjūdžio mitingas Vingio parke. Leonardo Skirpsto fotografija
1988 m. rugpjūčio 23 d. Sąjūdžio mitingas Vingio parke. Leonardo Skirpsto fotografija
1988 m. rugpjūčio 23 d. Sąjūdžio mitingas Vingio parke. Vytauto Daraškevičiaus fotografija
1988 m. rugpjūčio 23 d. Sąjūdžio mitingas Vingio parke. Vytauto Daraškevičiaus fotografija
1988 m. rugpjūčio 23 d. Sąjūdžio mitingas Vingio parke. Vytauto Daraškevičiaus fotografija
1988 m. rugpjūčio 23 d. Sąjūdžio mitingas Vingio parke. Vytauto Daraškevičiaus fotografija
1988 m. rugpjūčio 23 d. Sąjūdžio mitingas Vingio parke. Virgilijaus Usinavičiaus fotografija