Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia.

Videoreportažas, kuriame menotyrininkas Vilius Puronas pasakoja dramatišką Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios istoriją, ir skaudžiausioji jos dalis – Kražių skerdynės. Išsamiame V. Purono pasakojime sužinome, kaip žmonės, išgirdę, kad jų bažnyčią norima sugriauti, sukilo ir apsaugojo ją. Tiesa, šis caro kariuomenės ir valstiečių susidūrimas turėjo skaudžių padarinių.

Mūrinė Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia žavi ir barokišku puošnumu, ir apipavidalinimu. Tarsi visi elementai būtų išdėlioti netvarkingai, bet tarpusavyje labai dera. 

Išsami bažnyčios istorija – V. Purono parengtame videopasakojime.