Trakų Dievo Motina, XVI a., be aptaiso. Bažnytinio paveldo muziejaus nuotrauka.

Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija kviečia į rugsėjo 1–8 d. vyksiančius Trakų Dievo Motinos jubiliejinius (Trakinių) atlaidus.

Prisimenant iškilų ir reikšmingą Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų bei šių metų paskelbimą Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – metais, Lietuvos tikintieji yra kviečiami atvykti į Trakus prie stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo.

Šiais metais atlaidų programą pradeda rugsėjo 1-ąją dieną vyksiantis Jaunimo žygis iš Vilniaus Aušros Vartų. Sutinkant pagrindinę atlaidų dieną – rugsėjo 2-ąją (sekmadienį) – rengiama naktinė Švč. Sakramento adoracija Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikoje. Visą atlaidų savaitę laukiama piligrimų iš Vilniaus vyskupijos bei visos Lietuvos.

Rugsėjo 8-ąją, švenčiant Švč. Mergelės Marijos gimimą (Šilines), tikinčiųjų lauks iškilminga jubiliejinių atlaidų užbaiga. 19 val. Trakų bazilikoje bus aukojamos istorinės iškilmingosios Šv. Mišios (Missa Solemnis).

Visą atlaidų programą galima rasti čia.

Vilniaus arkivyskupijos informacija