Projekto „Lietuvos teatro amžius“ logotipas. Logotipo autorius – Liudas Parulskis.

Ruošiantis švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, kilo mintis šią sukaktį įprasminti, apmąstant ir įvertinant Lietuvos teatro šimto metų raidą. Dramos teatras visada ryškiai atspindėjo Lietuvos kultūrinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo aktualijas. Būdamas bene jauniausias visoje Europoje, pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvos teatras pasiekė europinį lygį ir užima svarbią vietą pasaulio teatro kontekste.

Lietuvos teatro menininkai, pritardami šiai idėjai, 2018 metų rudenį ketino pristatyti naujus kūrinius, kuriuose, žvelgiant į svarbiausius Lietuvos teatro istorijos etapus, būtų atsispindėtas gyvas praeities ir dabarties ryšys, tačiau šio sumanymo įgyvendinimą teko atidėti ateičiai.

Scenos meno kritikų asociacija projekte „Lietuvos teatro amžius“ atskirų Lietuvos teatro istorijos dešimtmečių esminius taškus išryškins susitikimuose su Lietuvos teatro kūrėjais – režisieriais, aktoriais, dramaturgais, scenografais, plačiau pristatys lūžinius teatro plėtros momentus, taip pat kompozitoriais, scenografais, dramaturgais, kurių indėlis į teatro meną atspindi Lietuvos teatro tapatybės unikalumą.

Renginių programa 

Rugsėjo 20 d. (ketvirtadienis) 18.30 val. „Valstybės teatras. Pirmasis dešimtmetis: konsolidacijos metas“. Pranešėjas – Gytis Padegimas. Moderuoja teatrologas dr. Martynas Petrikas. Vilniaus mažojo teatro salė.

Rugsėjo 27 d. (ketvirtadienis) 18.30 val. „Stasio Ušinsko fenomenas“. Pranešėjas – Rimas Driežis. Vilniaus mažojo teatro salė.

Spalio 2 d. (antradienis) 18.30 val. Birutė Mar. „Lietuviškoji Nora“. Spektaklis Monikos Mironaitės gyvenimo ir kūrybos motyvais. Vilniaus mažojo teatro salė.

Spalio 4 d. (ketvirtadienis) 18.30 val. Susitikimas su dramaturgais. Dalyvauja Saulius Šaltenis, Sigitas Parulskis, Gintaras Grajauskas, Herkus Kunčius, Mindaugas Nastaravičius. Moderuoja teatrologė dr. Nomeda Šatkauskienė. Vilniaus mažojo teatro salė.

Spalio 9 d. (antradienis) 18.00 val. „Juozo Miltinio fenomenas“. Dalyvauja režisierius Jonas Vaitkus, aktoriai Algirdas Paulavičius, Albinas Kėleris, Rimantas Teresas. Moderuoja teatrologė dr. Daiva Šabasevičienė. Lietuvos teatro sąjunga. 

Spalio 11 d. (ketvirtadienis) 18.30 val. Susitikimas su Justino Marcinkevičiaus amžininkais režisieriumi Povilu Gaidžiu, aktoriais Vytautu Paukšte, Regimantu Adomaičiu, dramaturgu ir rašytoju Pranu Treiniu. Moderuoja teatrologė dr. Daiva Šabasevičienė. Vilniaus mažojo teatro fojė.

Spalio 23 d. (antradienis) 18.30 val. Susitikimas su scenografas. Dalyvauja Vitalijus Mazūras, Virginija Idzelytė, Jonas Arčikauskas, Gintaras Makarevičius, Renata Valčik. Moderuoja dailėtyrininkas dr. Helmutas Šabasevičius. Vilniaus mažojo teatro salė.

Spalio 25 d. (ketvirtadienis) 18.30 val. „Jaunimo teatras: iš praeities į dabartį“. Susitikimas su Jaunimo teatro kūrėjais. Moderuoja teatrologas Audronis Liuga. Jaunimo teatras.

Lapkričio 5 d. (pirmadienis) 18 val. Bernardinų bažnyčia. Br. kunigas Julius Sasnauskas OFM aukos šv. Mišias už mirusius teatro kūrėjus. Po Mišių toje pačioje erdvėje aktorius Valentinas Masalskis skaitys Atsiskyrėlio-Gustavo-Konrado monologą iš Adomo Mickevičiaus „Vėlinių“ (vertė Justinas Marcinkevičius).

Lapkričio 6 d. (antradienis) 18.30 val. „XX amžiaus devintojo dešimtmečio režisierių įtaka menininko gyvenime“. Aktoriaus Dariaus Meškausko performatyvi paskaita. „Meno fortas“. 

Lapkričio 8 d. (ketvirtadienis) 18.30 val. Susitikimas su kompozitoriais. Dalyvauja Bronius Kutavičius, Feliksas Bajoras, Giedrius Kuprevičius, Algirdas Martinaitis, Vidmantas Bartulis, Faustas Latėnas, Gintaras Sodeika, Antanas Kučinskas, Giedrius Puskunigis. Moderuoja muzikologė Rasa Murauskaitė. Vilniaus mažojo teatro salė.

Lapkričio 15 d. (ketvirtadienis) 18.30 val. Susitikimas su režisieriais. Dalyvauja Jonas Vaitkus, Eimuntas Nekrošius, Gintaras Varnas, Oskaras Koršunovas. Moderuoja teatrologė dr. Rasa Vasinauskaitė. Vilniaus mažojo teatro salė. 

Lapkričio 22 d. (ketvirtadienis) 10–17 val. Konferencija „Teatras – Lietuvos istorijos dokumentas“. Vilniaus mažojo teatro salė.

Konferencijos pranešėjai ir temos:

Dr. Daiva Šabasevičienė „Lietuvos teatro amžius: tradicijos, konfliktai, iššūkiai“

Dr. Asta Petrikienė, dr. Martynas Petrikas „Lietuvos teatro avangardai (tarpukario dvidešimtmetis)“

Dr. Rūta Mažeikienė „Iš teorijos į praktiką: Balio Sruogos seminaro įtaka Lietuvos teatro laukui“

Dr. Ramunė Marcinkevičiūtė „Shakespeare’o diskursas šimtmečio kelyje“

Dr. Paulius Subačius „Perrinkus teatro žadintuvą: atlikę spyruoklės”

Dr. Rasa Vasinauskaitė „Kritika kaip teatro dokumentas“

Dr. Helmutas Šabasevičius „Lietuvos scenografijos kanonas“

Dr. Lina Klusaitė „Aktoriaus ir auditorijos santykio kaita: nuo objekto iki patyrimo“

Kristina Steiblytė „Tapatybės problema šiuolaikiniame Lietuvos teatre“

Ingrida Ragelskienė „Teatro šimtmečio moterys“

Ieva Tumanovičiūtė „8-ojo dešimtmečio Lietuvos moterų režisierių spektaklių veikėjos: tarp reprezentacijos ir nematomumo“

Rasa Murauskaitė „Muzika dramos teatro kritikos akiratyje. 2008–2018“

Dr. Edgaras Klivis „Lietuvos teatro probleminiai aspektai“

Renginiai nemokami.

Projekto „Lietuvos teatro amžius“ rengėja – Scenos meno kritikų asociacija. Projekto vadovė – teatrologė dr. Daiva Šabasevičienė. Projektą globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Pagrindinis partneris – Valstybinis Vilniaus mažasis teatras. Partneriai – teatras „Meno fortas“, Valstybinis jaunimo teatras, Klaipėdos dramos teatras, Lietuvos teatro sąjunga. Rėmėja – Lietuvos kultūros taryba.