Unsplash.com nuotrauka

JAV Filadelfijos arkivyskupas Charlesas J. Chaputas prašo popiežiaus Pranciškaus atidėti jaunimo klausimams skirtą Vyskupų sinodą, vyksiantį spalio 3–28 d. ir vietoj jo rengti Sinodą, skirtą aptarti dabartinę vyskupų situaciją.

„Aš parašiau Šventajam Tėvui ir paprašiau atšaukti artėjantį Sinodą jaunimo tema. Šiuo metu vyskupai yra visiškai praradę autoritetą kalbėti šia tema“, – teigė arkivyskupas rugpjūčio 30 d. vykusioje konferencijoje Šv. Karolio Boromiejaus seminarijoje, Filadelfijoje. Vietoj Sinodo jaunimui jis siūlo popiežiui planuoti Sinodą, skirtą vyskupų situacijai seksualinių skandalų kontekste aptarti. Charleso J. Chaputo pasisakymas vėliau buvo patikslintas, teigiant, jog jis prašė Sinodą ne atšaukti, bet nukelti.

Sinode arkivyskupas Chaputas yra pakviestas būti vienu iš pagrindinės diskusijos „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“ pranešėjų.

Pasitikėjimas Katalikų Bažnyčios vyskupais krito dėl seksualinio išnaudojimo kaltinimų Vašingtono arkivykupui Theodore E. McCarrickui, Pensilvanijos didžiosios prisiekusiųjų žiuri ataskaitos apie per 70 metų dvasininkams pateiktus kaltinimus dėl seksualinės prievartos bei dėl buvusio apaštališkojo nuncijaus laiško, kuriame jis kaltina popiežių Pranciškų dangsčius arkivyskupą McCarricką.

Popiežius Pranciškus yra patvirtinęs arkivyskupo Chaputo dalyvavimą Jaunimo sinode. Chaputas yra Pasauliečių, santuokos, šeimos ir jaunimo komiteto JAV vyskupų konferencijoje pirmininkas ir yra vienas iš vos penkių JAV vyskupų, kurie dalyvaus Sinode.

Rugpjūčio 30 d. Dalaso vyskupas Edwardas J. Burnsas išsiuntė laišką popiežiui su savo vyskupijos kunigų parašais, prašydamas ypatingojo Sinodo dabartiniu dvasininkų seksualinio išnaudojimo krizės klausimu. Jo siūlomi klausimai: vaikų saugumo užtikrinimas, parama aukoms, dvasininkų tapatybė ir gyvenimo būdas, pašvęstojo gyvenimo formacijos svarba, piktnaudžiavimo valdžia problema, skaidrumo ir atskaitomybės užtikrinimas.

Parengta pagal Catholic Herald