Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo nuotrauka

Šalia sostinės Lukiškių aikštės esantis mokslininkų namas (Lukiškių g. 1) rugsėjo pradžioje pasipuošė 20 kvadr. metrų tentu. Popiežiaus Pranciškaus atvykimo proga tentą inicijavo Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondas (TM fondas).

Tento maketas sukurtas pagal Vatikano vėliavos spalvas. Užrašas skelbia apie popiežiaus vizitą lietuvių ir italų kalbomis. Pagrindiniam tento piešiniui panaudotas ekspresyvus dailininkės Elvyros Kairiūkštytės (1950-2006) piešinys su paukščiais. 

E. Kairiūkštytė buvo ypatingo talento, bet sudėtingo likimo menininkė: augo pamestinuke vaikų namuose, baigė  tuometinį  dailės institutą, aktyviai dalyvavo parodose, o paskutiniuoju – kūrybingiausiu ir krikščioniškiausiu savo gyvenimo periodu po priimto krikšto iš kun. Juozo Tunaičio rankų (1993), buvo ypač uždara, religinga ir užsispyrusiai dirbo. Sakydavo: „Jei ne Dievas – manęs gyvos nebūtų“. Po dailininkės mirties jos studijoje buvo surasta daugybė niekam nerodytų biblinių piešinių, didelio formato kompozicijų su liturginiais ženklais, žuvimis, paukščiais, gyvuliais, šventaisiais ir nelabaisiais.  

Nežinodama nieko apie savo tikruosius tėvus, kai kuriuos iš savo paveikslų E. Kairiūkštytė dedikavo Savo Mamytei ir Tėveliui – Mano Viešpačiui Jėzui Kristui, palaimintajam Jurgiui Matulaičiui, vyskupams kankiniams Mečislovui Reiniui, Vincentui Borisevičiui, Teofiliui Matulioniui, mylimam vyskupui Juozui Tunaičiui ir kitiems.

Naujojo tento maketą popiežiaus vizito proga konsultavo menotyros dr. Giedrė Jankevičiūtė, finansavo TM fondo rėmėjai.

Laukdamas atvykstant popiežiaus, TM fondas buvusių sostinės KGB rūmų vidiniame kiemelyje vasaros pradžioje surengė palaimintojo vyskupo-kankinio Teofiliaus Matulionio gyvenimo dokumentinę parodą. Pagal planą, š. m. rugsėjo 23 d. šiame Vilniaus muziejuje bus ir popiežius Pranciškus.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo informacija

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo nuotrauka