EPA nuotrauka

Po ekumeninės maldos Rygos liuteronų katedroje popiežius persikėlė į už kelių šimtų metrų esančią Šv. Jokūbo katalikų katedrą, lydimas, kaip ir visuose kituose susitikimuose, Rygos katalikų arkivyskupo Zbignevo Stankevičiaus. Šis tarė įvadinį žodį, trumpai pristatydamas popiežiui katedroje jo laukusius senelius, tiek pasauliečius, tiek dvasininkus ir vienuolius, vyrus ir moteris, kurie negalėjo nuvykti į šv. Mišias Agluonos šventovėje, pagrindinį popiežiaus ir Latvijos katalikų susitikimą. Daugelis iš senelių, priminė ganytojas, patyrė ateistinio sovietinio režimo grasinimus ir persekiojimus. Nepaisydami to, įvairiais būdais tarnavimo artimui. Ne vienas, pridūrė arkivyskupas, šiandien gyvena labai neturtingai.

EPA nuotrauka

Nei nacistinis, nei sovietinis režimas neužgesino tikėjimo jūsų širdyse, – sakė popiežius Pranciškus, kreipdamasis į senelius, – neatbaidė nuo kunigiško ar vienuolinio gyvenimo pasirinkimo, nuo katechezės, nuo įvairių bažnytinių tarnysčių, nepaisant pavojaus gyvybei. Kovojote gerą kovą, baigėte savo bėgimą, išsaugojote tikėjimą (žr. 2 Tm 4, 7). Šventasis Tėvas priminė apaštalo Jokūbo, kuriam dedikuota katedra, laiško žodžius apie kantrybę, ištvermę išbandymuose, neprarandant džiaugsmo (žr. Jok 1, 2–4).

Jūs, – tęsė Pranciškus, – eikvoję savo sielą ir kūną, atidavę gyvenimą, siekdami savo tėvynės laisvės, daug kartų jautėtės užmiršti. Nors skamba paradoksaliai, šiandien, laisvės vardu, laisvi žmonės palenkia senelius vienatvei, atskirčiai, trūkumams, net skurdui. Tie, kurie kovojo už teises, tampa vadinamojo laisvės ir pažangos traukinio paskutiniu vagonu, kitų šventės stebėtojai, pagerbti, tačiau pamiršti kasdienybėje.

EPA nuotrauka

Ir vis dėlto, pasak jo, apaštalo Jokūbo žodžiai padeda nepasiduoti nepatogumams, liūdesiui, neprarasti švelnumo ir vilties, netapti kietaširdžiais, išlaikyti dvasios jaunystę. Apaštalas kviečia kantrybei (Jok 5,7) panaudodamas žodį, kuris gali išreikšti du dalykus: kantrų ištvėrimą ir kantrią viltį.

Drąsinu ir jus savo šeimose būti abiejų laikysenų pavyzdžiais: ištvermės ir vilties, abiem atvejais kantriems. Tai toliau kursite savo tautą. Jūs, išgyvenę daug metų laikų, esate gyvas ištvermės sunkumuose liudijimas, bet taip pat ir pranašystės dovana, primenanti jaunoms kartoms, jog rūpestis ir apsauga tų, kurie ėjo prieš mus, patinka ir yra vertinama Dievo, ir šaukiasi Dievo, kai taip nėra. Jūs, išgyvenusieji daug metų laikų, nepamirškite, jog esate tautos šaknys, šaknys jaunų daigų, kurie dar turi sužydėti ir subrandinti vaisių.

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

Po susitikimo su seneliais popiežius išvyko į Šventosios Šeimos namus, didelį socialinį centrą tiek seniems, tiek poroms, tiek jauniems. Pranciškus pasisveikino su keliais iš jų, o po to pietavo su Latvijos vyskupų konferencijos nariais.