Pas Jėzų atėjo motina ir broliai, bet negalėjo prasimušti iki jo per minią. 
    Jam buvo pranešta: „Tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasimatyti“. 
    O jis atsakė: „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“.

Pat 21, 1–6. 10–13: Skirtingos nuomonės

Ps 119, 1. 27. 30. 34. 35. 44. P.: Viešpatie, savo įsakytais takais mane veski.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Algirdas Petras Kanapka 

Kuo toliau, tuo labiau plinta garsas apie Jėzų. Jo darbai ir žodžiai abejingų nepalieka. Vieni džiaugiasi Jo darbais ir, norėdami Jį išgirsti, ieško, kiti, apakinti pavydo, ieško priekabių bei rezga pinkles, treti – Jo giminaičiai – apriboti žmonių sukurtų tradicijų ir nenorintys įsileisti jokių naujovių, ima galvoti, kad Jėzui ne viskas gerai su galva, todėl atvyksta, ketindami pasiimti Jį su savimi, sugrąžinti į tėviškę ir taip „išgelbėti“ Jį ir savo giminę nuo „negarbės“. Tačiau ir čia Jėzus nustebina visus, atskleisdamas naują giminystės ryšį, jo pagrindą – Dievo žodžio klausymą ir įgyvendinimą.

Tiesa, Jėzus neatmeta kraujo giminystės ryšių svarbos, bet parodo kelią ir būdą, kaip šie ryšiai gali būti pakelti į aukštesnį lygmenį. Kaip pasūdytas maistas įgyja visai kitą skonį, o šviesos srautas išryškina visas spalvas ir linijas, taip giminystės ryšiai ima keistis, kai giminaičiai ima sutartinai klausyti Dievo žodžio ir stengiasi ištikimai juo gyventi. Jokios Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo programos nepadės atkurti namų bažnyčios, nesugiminiuos su Jėzumi, kol tėvai ir vaikai neatvers ausų Dievo žodžiui ir nepradės juo gyventi.

Šiandien Jėzus netiesiogiai parodo, kas atskleidžia Marijos motinystės didybę ir tai, kas yra svarbiausia jos ir mūsų gyvenime – ne gimdymas ir ne gimimas, bet ištikimas Dievo Sūnaus žodžio klausymas ir dangiškojo Tėvo valios vykdymas.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai