Jono Pauliaus II skulptūra Šiauliuose.

Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia, kitaip dar vadinama Jėzuitų bažnyčia, šiandien gal ir nebūtų įžymi, jeigu joje 1993 metų rugsėjo 7 dieną nebūtų lankęsis ir meldęsis popiežius Jonas Paulius II. Čia jis paliko šventą atspaudą, kurį iki šiol prisimena ir šiauliečiai, ir šio miesto svečiai, tądien čia buvę.

Bažnyčios istorija banguota: kadaise čia buvo numatyta įkurti kultūros lizdą, kadangi erdvė pasižymėjo gera akustika, čia turėjo atsirasti koncertų salė. Tačiau subyrėjus sovietmečio politinei santvarkai, bažnyčia vėl tapo dvasininkų nuosavybe.

Artėjant popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo dienai buvo sukrusta. Susimąstyta, kur čia galėtų atsirasti altorius, kur pastatyti kryžių. Taip pat buvo nuspręsta raudonai nudažyti bažnyčios grindis. Ir būtent su šiuo, regis, tokiu paprastu, buitiniu, dalyku susiję popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Šiauliuose stebuklai.

Apie juos išsamiau – videoreportaže.