Partizanai, antras iš kairės J. Žemaitis-Vytautas

Filmų festivalio „Jūs – mūsų širdyse“ vaizdo juostose įamžinti autentiški Lietuvos partizanų ir tremtinių prisiminimai, atminimas perteikiamas ateities kartoms. Kūriniai įvairių autorių, kūrybinių grupių, skirtingų biudžetų – iš Obelių, Kupiškio, Tauragės, Druskininkų, Marijampolės, Punsko (Lenkija), Kauno, Vilniaus.

Filmų festivalio teminėje programoje – dvidešimt viena įvairių žanrų juosta. Platus pasirinkimas leidžia sudaryti filmų programas tikslinei auditorijai – tai pagalbinė vaizdinė priemonė pedagogams, patriotiniam moksleivių auklėjimui, jaunosios kartos tapatybės ugdymui.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui skirta filmų festivalio „Jūs – mūsų širdyse“ programa prasidėjo rugsėjo pabaigoje Kauno įgulos karininkų ramovėje.

Filmų festivalio organizatorius, Lietuvos karuiomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus vadas, atsargos kapitonas Vytautas Žymančius per atidarymą pažymėjo sukauptos filmų programos daugiafunkcines sklaidos galimybes.

Apie Lietuvos pasipriešinimo istorijos etapus nuo Tado Kosciuškos sukilimo iki 1919 metų kovų dėl laisvos Tėvynės, apie tarpukariu išugdytos kartos, kuri po Antrojo pasaulinio karo tęsė partizaninį pasipriešnimą sovietiniams okupantams dėl laisvos, nepriklausomos Lietuvos, pasakojo karo istorikas Valdas Rakutis.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus muziejininkė Greta Kupčinskaitė supažindino su Lietuvos partizaninio pasipriešinimo ypatybėmis – partizanų būrių, struktūrų susidarymo etapais, partizanine spauda, pasakojo apie inžinerinius statinius, bunkerių įvairovę, kasdienę buitį, kuo partizanai rengėsi, maitinosi.

Filmų festivalio atidarymo programoje parodyta dešimt filmų. Spalio mėnesį filmų festivalio „Jūs – mūsų širdyse“ programa persikelia į Lietuvos švietimo istorijos muziejaus, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos sales. Lapkričio ir gruodžio mėnesių savaitgaliais keliaus po Lietuvos regionus.

Daugiau informacijos čia

Organizatorių informacija