Tikriausiai ne kartą ir mums taip nutiko, kad sukūrę sau sėkmės planą, nejučiomis mėginame įtraukti į jį ir Viešpatį, laukdami jo patvirtinimo. Ketiname Jo pasaulį pritempti prie mūsiškio, nuodėmės sužeisto. Ir šiandienos evangelijos pasakojime susiduria du pasauliai. Jėzaus mokiniai derasi dėl vietų Dangaus karalystėje. Jėzus, kaip geras mokytojas, išklauso Jokūbą bei Joną, ir duoda pamoką. Nesileidžia pasaulio logikos manipuliuojamas, kviečia persiimti dieviška.

Sekmadienio Evangeliją komentuoja jėzuitas kun. Algimantas Gudaitis SJ, Šv. Kazimiero bažnyčios vicerektorius, Jėzuitų gimnazijos kapelionas.

Bernardinai.TV