Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
    „Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašūs į žmones, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad, kai tik jis parvyks ir pasibels, tuojau atidarytų. 
    Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums: jis susijuos, susodins juos prie stalo ir, eidamas aplinkui, patarnaus jiems. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie!“

Skaitiniai E2 (417)

Ef 2, 12–22: Jis yra mūsų sutaikinimas, iš abejų padaręs viena

Ps 85, 9ab–10. 11–12. 13–14. P.: Viešpats savo žmonėms skelbia ramybę.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Robertas Urbonavičius

Baigiantis liturginiams metams, Evangelijos skaitiniai vis dažniau ima kalbėti apie laikų pabaigą ir budėjimą. Visuomet, kai reikia komentuoti šiuos tekstus, apima lengvas irzulys: ką galima naujo pasakyti šia tema? Gal tai buvo svarbu ankstyvajai Bažnyčiai aistringai šaukusiai: Marana tha – Ateik, Viešpatie Jėzau. O mums? Kaip kalbėti apie Kristaus laukimą ir Jo sugrįžimą, kai šis negrįžta jau du tūkstantmečius? Ar nėra Bažnyčios gyvenime svarbesnių temų nei Paruzijos viltis?

Kaip atsakas ataidi Viešpaties žodžiai iš kitos Evangelijos ištraukos: daugelio meilė atšals (Mt 24, 12). Taip, tai tiesa. Juk laukti galime tik to, kurį mylime. Kokie gražūs pirmieji pasimatymai ir nekantrus mylimojo laukimas. Jei laukiame iš baimės, tuomet toks laukimas virsta kančia, kurios bet kokia kaina imame vengti.

Nebelaukiame Kristaus tuomet kai Jį nustojame mylėti. Kada pasaulis, jo reikalai užgesina tą dvasios šnaresį širdyje, kuris liepia ieškoti Tėvo (plg. šv. Ignotas Antiochietis).

Apaštalas Paulius šiandien mus skatina vėl prisiminti Kristaus artumą, kuris mums brangiai kainavo: „Kadaise jūs buvote be Kristaus, svetimi Izraelio bendruomenei, tolimi pažado sutartims, be vilties ir be Dievo pasaulyje. Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėlei Kristaus kraujo.“ Prisiminti ir dėkoti.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai