TS-LKD Facebook nuotrauka

Pirmadienį, spalio 22 dieną, Kaune vyko paskutinieji debatai tarp dviejų galimų Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) kandidatų į prezidentus Ingridos Šimonytės ir Vygaudo Ušacko. Debatai buvo skirti vidaus politikos ir ekonominiams klausimams. Daug dėmesio taip pat sulaukė ir vertybiniai klausimai, apie kuriuos daug diskutuojama viešojoje erdvėje ir kurie gali būti aktualūs Lietuvoje gyvenantiems krikščionims.

Vertybiniai klausimai buvo viena pirmųjų temų debatuose. Kandidatų klausta, ar Lietuvoje pasiekta pakankama lyčių lygybė, ar jie palaikytų tos pačios lyties asmenų partnerystės įteisinimą, ar pritartų konstitucijos 38 straipsnio („Santuoka yra kuriama laisvu vyro ir moters susitarimu“) pakeitimui į, pavyzdžiui, „santuoka yra sudaroma laisvu dviejų asmenų susitarimu“, taip sudarant galimybę tuoktis tos pačios lyties asmenims, ar pritartų abortų draudimui, ar pritaria dirbtinio apvaisinimo įstatymui.

Vertybės: sutarimo daugiau nei skirtingumo

Kiek netikėta buvo tai, kad abu kandidatai parodė beveik visišką sutarimą, atsakydami į daugelį iš šių klausimų (išskyrus tai, kad V. Ušackas keletą kartų išraiškingai pakartojo, kad šeima yra labai svarbi ir valstybė turi ją remti). Tiek I. Šimonytė, tiek V. Ušackas sutiko, kad reikėtų įteisinti tos pačios lyties asmenų partnerystę (V. Ušackas pridūrė, kad partnerystės niekada nelaikytų šeima, I. Šimonytė sakė, kad nesvarbu, ką galvosime mes, žmonės vistiek save vadins šeima), neišsakė pritarimo konstitucijos 38 straipsnio keitimui, nepritaria abortų draudimui.

Pozicijos pasirodė skirtingos tik dirbtinio apvaisinimo klausimu: I. Šimonytė nedviprasmiškai pasakė, kad dabar galiojantis įstatymas, pagal kurį procedūros metu sukurti embrionai turi būti saugomi neribotą laiką, turėtų būti pakeistas, kad „intervencijų rezultatai“ saugomi nebūtų. V. Ušackas aiškaus atsakymo į šį klausimą nepateikė, tik du kartus pasakė kažką apie tai, kad jis pasisako už apvaisinimą biologiniame moters kūne. Čia kyla klausimas – jei kandidatas yra už legalius abortus (vadinasi, negalvoja embrionus esant vertus teisinės apsaugos), kodėl jam kliūva embrionų naikinimas dirbtinio apvaisinimo metu? Galbūt tiesiog patinka tai, kas labiau natūralu?

Kalbėdama apie lyčių lygybę I. Šimonytė taip pat išreiškė norą diskutuoti apie neperleidžiamų motinystės ir tėvystės atostogų idėją (apie ją Bernardinai.lt rašė čia ir čia), V. Ušackas apie šią mintį nepasakė nieko.

TS-LKD Facebook nuotrauka

Šimonytės raktinis žodis – socialinis kontraktas

Savo rinkimų programos centru I. Šimonytė pasirinko socialinį kontraktą – racionalistinę apšvietos idėją (labai tinkančią racionalaus žmogaus, ekonomistės, „valstybės buhalterės“, anot debatus moderavusio žurnalisto Edmundo Jakilaičio, įvaizdžiui). Pagal šią idėją, valstybė yra tarsi didelė įmonė, su kuria piliečiai sudaro kontraktą. Mainais į piliečių ištikimybę (taip pat išreiškiamą ir mokesčių mokėjimu) valstybė sukuria sistemą, užtikrinančią piliečių gerovę. „Kontraktas“ buvo vienas iš svarbiausių žodžių I. Šimonytės pasisakymuose kalbant apie ekonomiką. Tai geriausiai padeda suprasti kandidatės siūlomą ateities viziją.

Anot I. Šimonytės, svarbu, kad žmonės jaustų, jog gyvena teisingo socialinio kotrakto sąlygomis. Pavyzdžiui, Švedijoje žmonės moka didelius mokesčius, tačiau supranta, kad tie mokesčiai yra panaudojami jų pačių (arba jų tėvų, senelių, draugų, tautiečių) labui. Teisingas socialinis kontraktas reiškia, kad žmonės jaučia, kad švietimas, socialinė ir sveikatos apsauga yra verti jų sumokamų mokesčių. Nedideli sistemos kaitaliojimai, nesukuriantys jausmo, kad mokesčiai paskirstomi sąžiningai, yra beprasmiai. Lietuvoje, anot I. Šimonytės, nėra tokio pasitikėjimo valstybe, kad būtų galima sukurti skandinavišką sistemą, kurioje žmonės moka daug mokesčių ir gauna labai daug paslaugų. Taip pat netinkama yra ir itin laisva rinka, daugumą dalykų atiduodanti į privačias rankas, nes ji nesukurtų teisingo socialinio kontrakto jausmo. Orientuotis reiktų į vokišką tarpinę sistemą, laisvos rinkos ekonomiką derinančią su valstybės parama.

TS-LKD Facebook nuotrauka

Ušacko strategija – būti proveržio lyderiu

V. Ušackas pasirinko šiek tiek kitokią kominikavimo strategiją. Kaip ir pirmuosiuose debatuose jis bandė kurti idelizmo kupino, ambicingo, buriančio, telkiančio, inovatyvaus, įkvepiančio lyderio įvaizdį. Svarbiausi žodžiai jo pasisakymuose buvo ambicija, kryptis, svajonė. Daug dėmesio jis skyrė Lietuvos ekonomikos problemų aptarimui – emigracijai, lėtam augimui regionuose, švietimo sistemos bėdoms. Pasiūlė ir keletą konrečių idėjų, kaip būtų galima siekti proveržio (pavyzdžiui, steigiant Lietuvos investicinį fondą, išleidžiant ilgalaikes obligacijas ir fondo lėšas investuojant į strateginės reikšmės objektus). Tačiau kandidatui labiausiai koją kišo tai, kad jis dažnai šokinėdavo nuo temos prie temos, kartais pats sau prieštaraudamas (pavyzdžiui, papriekaištavo I. Šimonytei, kad ji siūlo derėtis ir tartis, kai reikia imtis veiksmų, tačiau pats paklaustas, ką reikia daryti, vėliau ne kartą siūlė pasisodinti partijų lyderius ir susitarti).

V. Ušackas taip pat keletą kartų bandė įgelti I. Šimonytei, esą ji yra partijos elito pasirinkta kandidatė. Taip pat jis pasakė, kad pirminių rinkimų organizavime esama „imitacinių dalykų“, esą jie nevisai skaidrūs. Tačiau visų debatų metu jis išlaikė pakankamai nuosaikų toną ir aštriai nekritikavo. Nežinia, ar tik pačioje debatų pradžioje užsiminti apie tai, kad jo netenkina pirminių rinkimų organizavimo darbas ir partijos vadovybę jis mano esant šališka, buvo sąmoningas V. Ušacko sprendimas, ar tiesiog džentelmeniški diplomato įpročiai neleido jam draskyti akių konkurentei.

Vietoje išvadų

Tiek pirmieji, tiek antrieji ir paskutiniai debatai sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio ir buvo pakankamai profesionaliai ogranizuoti (neskaitant to, kad paskutiniuose debatuose keletą kartų atsirado problemų su V. Ušacko mikrofonu). Malonu matyti, kad politikai gali kultūringai kalbėtis, o ne vien tik laidytis apsižodžiavimais Seimo salėje. TS-LKD pirminiai rinkimai jau visai arti – liko dvi savaitės. Atrodo, kad visus kozirius laiko Ingrida Šimonytė – ją parėmė daugiau TS-LKD partijos skyrių, ji geriau pasirodė abiejuose debatuose. Tačiau, žinoma, viskas spręsis rinkimų dieną.

Debatus organizavo naujienų agentūra BNS ir TS-LKD. I. Šimonytė ir V. Ušackas dalyvauja TS-LKD pirminiuose kandidato į prezidentus rinkimuose. Partijos nariai ir kiti iš anksto užsiregistravę žmonės kandidatą galės rinkti lapkričio 3-4 dienomis.

TS-LKD Facebook nuotrauka