EPA nuotrauka

Popiežiaus padėkos laiškai Vilniaus ir Kauno arkivyskupams 

Popiežius Pranciškus, grįžęs po apaštalinės kelionės į Lietuvą, spalio 1 d. parašė padėkos laiškus Vilniaus ir Kauno arkivyskupams. Vilniaus arkivyskupui Gintarui Grušui Šventasis Tėvas rašė:

„Grįžęs iš apaštalinės kelionės po Baltijos šalis noriu dar kartą labai padėkoti Jums, kunigams, pašvęstiesiems ir tikintiesiems pasauliečiams už nuoširdų priėmimą ir atsidavimą, su kuriuo buvo parengtas mano vizitas. Mane palietė tikėjimas ir viltis, kurią lietuvių tauta išsaugojo, nors ir patirdama sunkumų ir tragedijų. Taip pat mane žavėjo meilė, kuri įkvepia jūsų žmogiškąją ir krikščioniškąją kelionę.

Užtikrinu Jus, jog melsiuosi, kad Bažnyčia Vilniuje ir toliau keliautų su uolumu ir drąsa, visiems liudydama gailestingąją Viešpaties meilę. Ir jūs melskitės už mane. Širdingai jus laiminu.“

Kauno arkivyskupui Lionginui Virbalui SJ Šventasis Tėvas, padėkojęs už nuoširdų priėmimą ir buvimą šalia lankantis Kaune, savo laišką tęsė:

„Kaip ypatingai brangų prisiminimą saugau Šventųjų Mišių šventimą Jūsų Arkivyskupijoje Santakos parke, pamaldžiai dalyvaujant ir drauge meldžiantis tokiai daugybei žmonių.

Drąsinu jus ištverti jūsų žmogiškame ir krikščioniškame kelyje, semiantis įkvėpimo iš vilties ir artimo meilės, kurių dėka visi jus atpažins kaip Kristaus mokinius.

Užtikrinu savo maldą, kad Bažnyčia, kuri yra Kaune, galėtų visiems liudyti gailestingąją Viešpaties meilę. Ir jūs melskitės už mane. Iš visos širdies teikiu jums Apaštalinį palaiminimą.“ 

Nuotraukos autorius Tomas Lukšys/BFL
© Baltijos fotografijos linija

Apie popiežiaus Pranciškaus vizitą 

Praėjus lygiai vienam mėnesiui po popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje rugsėjo 22-23 dienomis, Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir valstybės atstovai susirinko aptarti Šventojo Tėvo vizitą. Spaudos konferencijoje dalyvavęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas džiaugėsi vizito sėkme – tai matėsi iš popiežiaus Pranciškaus ir daugybės žmonių reakcijų. „Visi žmonės išgirdo kvietimą, o dvasia priminė Sąjūdžio dvasią, kur visi jungėsi vienybėje...“ – sakė ganytojas, pastebėjęs, kad daugybė ženklų – netgi vaivorykštė šventųjų mišių metu Kauno Santakoje – liudijo vizito svarbą Lietuvai. Jis dėkojo žiniasklaidai, labai plačiai nušvietusiai vizitą, policijos, teisėsaugos atstovams. 

Evgenios Levin nuotrauka

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ prisiminė temas, kurias palietė popiežius Pranciškus, lankydamasis Lietuvoje: stiprybės sėmimąsi iš savo tautos istorijos, „savo šaknų“, pagalbą silpniausiems, kuriuos kiekvienas turėtume statyti į patį centrą. „Noriu atsiprašyti žmonių dėl nesklandumų – ypač dėl to, kad pritrūko šventosios komunijos Mišių Kauno Santakoje metu. Tos proporcijos, kurios buvo beatifikacijos metu, nepasitvirtino. Man asmeniškai dėl to skaudu. Ateičiai galime žiūrėti, kaip atsiliepti, įgyvendinti“, – apgailestavo arkivyskupas. Jis kvietė rengti susitikimus parapijose, prisimenant tai, ką sakė popiežius ir pratęsti jo atneštą žinią. 

„Nustebino popiežiaus žinios apie Lietuvą, taip pat pasirinktos vietos aplankyti. Tai liudija jo žinojimą ir domėjimąsi Lietuva. Šventasis Sostas visada domėjosi Lietuva ir padėdavo jai lemtingais momentais. Ta dovana, kurią įteikė popiežius Lietuvos valstybei – Kristaus mozaika iš Šventojo kapo simbolizuoja, kad ji atkeliavo iš pačios Vatikano širdies. Tai liudija artimus Vatikano ir Lietuvos santykius“, – sakė prezidentės patarėjas Martynas Lukoševičius. 

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje/ Laima Penek  nuotr.

Popiežiaus Pranciškaus vizito metu Lietuvą aplankė daugybė piligrimų iš Baltarusijos, Rusijos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos. Apie 30 000 jaunų žmonių atvyko susitikti su popiežiumi Pranciškumi Katedros aikštėje, Kauno Santakoje Mišias šventė virš 100 000 tikinčiųjų. Tokių didžiulių renginių metu ypač svarbu buvo užtikrinti saugumą bei sklandų visų institucijų bendradarbiavimą. „Matėme aukščiausio lygio vizitą ir aukščiausio lygio saugumą“, – teigė LR Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. – Matėme grėsmes, jas suvaldėme, stebėjome, ar nebuvo provokacijų. Tokie renginiai kaip 100 000 yra iššūkiai, kuriuos reikia valdyti.“ 

Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis minėjo išlaidas, skirtas popiežiaus Pranciškaus vizitui: beveik pusę jų (712 568,31 eurą) išleido Bažnyčia, gavusi įvairių fondų, verslo ir privačių žmonių paramą, taip pat finansavimą iš vyskupijų ir Lietuvos vyskupų konferencijos. Šios lėšos buvo skirtos programų parengimui ir įgyvendinimui, liturgijai, registracijos sistemai ir savanoriams, viešinimui ir spaudos darbams, svečių priėmimui. 858 421,48 eurus skyrė valstybė: scenoms, logistikai, infrastruktūrai. Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje skaičiais čia.

Popiežiaus Pranciškaus kalbų tekstus ir vaizdo įrašus galite rasti www.popieziausvizitas.lt

Parengė Rasa Baškienė