Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia. R. Klevečkos nuotrauka

Kiekvienam mūsų Vėlinių laikotarpis atneša savas prasmes, prisiminimus ir yra savaip reikšmingas. Pasak smuikininkės Jurgitos Gelūnaitės-Tervydienės, Vėlinių šventės primena ir skatina susimąstyti apie prabėgantį laiką ir jo santykį su amžinybe, prisiminti į ją iškeliavusius artimuosius: „Šių dienų bėgime, rutinoje Vėlinės – gera proga pagalvoti, ar prasmingai leidžiu Dievo man duotą laiką, ar pakankamai jo skiriu savo artimiesiems.“

Įpusėjus Vėlinių aštuondieniui, lapkričio 4 d., sekmadienį, 13 val. Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje vyks nemokamas giedotojų grupės „De profundis“ ir draugų koncertas „Iš širdies gelmių“, kuriame skambės Vėlinių nuotaiką įprasminantys sakralinės muzikos kūriniai.

Vargonininkas Povilas Padleckis. Asmeninio archyvo nuotrauka

Kartą per metus organizuojamame koncerte „De profundis“ – gedulinių giesmių atlikėjų grupė, kurios siekis – nuoširdžiu muzikavimu ir malda pagerbti mirusiuosius šarvojimo metu, palydint į kapines, šv. Mišiose, aukojamose laidotuvių, ketvirtinių, metinių ir kitomis progomis, pristatys sakralinės muzikos repertuarą. Renginyje skambės garsių kūrėjų J. S. Bacho, G. F. Händelio, F. Schuberto, V. Bellini, G. Puccinio, P. Mascagnio, G. Fauré, A. Stradellos ir kitų kompozicijos, taip pat lietuvių kompozitoriaus, kunigo G. Šukio sakraliniai kūriniai, kuriuos atlikti pakviesti jaunosios kartos muzikai: Inga Gykytė (sopranas), Laura Povilaitytė-Dranseikienė (sopranas), Barbora Lazauskytė (mecosopranas), Martynas Gedutis (tenoras), Karolis Bauža (baritonas), Deimantas Braukyla (bosas) bei smuikininkė Jurgita Gelūnaitė-Tervydienė. Vargonais gros Povilas Padleckis. Koncertą ves literatūrologė ir poetė Enrika Striogaitė.

Solistė Inga Gykytė. Asmeninio archyvo nuotrauka

Pasak E. Striogaitės, koncerto programą ir turinį gana tiksliai atspindi jo pavadinimas – „Iš širdies gelmių“, kurį norėta susieti ir su giedotojų grupės pavadinimu „De profundis“, lotyniškai reiškiančiu „Iš gelmių“.

„Koncerte skambėsiantys kūriniai yra tokie, kurie paliečia širdies gilumą: ne monumentalia savo forma, atlikimo technikos sudėtingumu, bet muzikos, teksto nuoširdumu ir jautrumu, tiesiu kalbėjimu tiesiai į širdį apie tai, apie ką giliau susimąstyti skatina paskutiniai krintantys rudenio lapai ir kapinėse nušvintančios Vėlinių liepsnelės: gyvenimą ir jo trapumą, kita vertus – jo prasmę ir sielos nemarumą, meilę ir nenutrūkstamus ryšius, kurie mus stipriai sieja su išėjusiaisiais amžinybėn“, – teigia ji.

Solistas Karolis Bauža. Asmeninio archyvo nuotrauka

Sakraliosios muzikos atlikimas – ypatingas procesas jos atlikėjui. B. Lazauskytės manymu, ši muzika tarsi pakylėja virš žemiškų rūpesčių, įkvepia tikėjimo, jėgų ir pasitikėjimo savimi, padeda užmegzti dialogą su Aukščiausiuoju ir neša sielai ramybę bei šviesą.

Anot P. Padleckio, sakralioji muzika drauge yra ir malda, todėl siekiant visaverčio jos atlikimo svarbu pačiam būti tikinčiu žmogumi.

„Galiausiai net ir to, kad iš esmės tiki Dievo buvimu, nepakanka. Reikia būti praktikuojančiu kataliku, kad iki galo suprastum ir įsigilintum į šį žanrą, suvoktum atliekamų kūrinių prasmę ir paskirtį. Dar vienas svarbus su sakraliosios muzikos atlikimu susijęs aspektas yra erdvė, kurioje ši muzika skamba, ir liturgija, kuriai praturtinti ji skirta. Pavyzdžiui, šv. Mišių atlikimas koncertų salėje niekuomet visiškai neatskleis kūrinio dvasios ir misterijos, o kartais gali virsti veikiau formalumu“, – teigia atlikėjas.

Solistė Barbora Lazauskytė. Asmeninio archyvo nuotrauka

Koncertui neatsitiktinai pasirinkta Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia, išsiskirianti įspūdinga architektūra, iškalbingu, raiškių barokinių formų didžiuoju Nukryžiuotojo Jėzaus altoriumi, sukuriančiais erdvę, kurioje sakralioji muzika skamba įtaigiausiai ir geriausiai atsiskleidžia ir savo estetika, ir prasmės gilumu.

Kviečiame ne tik pasiklausyti įkvepiančio muzikavimo, be ir kartu įprasminti Vėlinių šventes, pasidalinti jų rimtimi ir susikaupimu, prisiminti išėjusiuosius ir drauge artimiau pažinti grupę „De profundis“, jos plėtojamą veiklą ir atliekamą repertuarą.