Kate Remmer / Unsplash nuotr.

Pasikvietusiam jį vaišių fariziejų vyresniajam Jėzus pasakė: 

    „Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei pažįstamų, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruožtu nepakviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime“. 

Skaitiniai E2 (443)

Fil 2, 1–4: Padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties

Ps 131, 1. 2. 3. P.: Išlaikyk mano sielą savo ramybėje, Viešpatie.


Liturginius skaitinius komentuoja s. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandienos Mišių skaitiniai ragina mus gyventi su krikščioniška meile tarnaujant vieni kitiems. Šv. Paulius atkakliai primena: „Jeigu esama Kristuje paskatinimo, meilės paguodos“, – galime stabtelėti ties šiais žodžiais ir savęs klausti – ką man reiškia gyvenimas Kristuje, kaip aš gyvenu Kristuje Jėzuje?

Ar taip, kaip Jėzus nori, kad gyvenčiau? O gal esu susirūpinęs tiktai savimi, savo ambicijomis, savais planais ir iš aukšto žvelgiu į menkiau apdovanotus žmones? Ar pastebiu greta esančių žmonių reikmes, ar visas mano dėmesys sutelktas tik į mane? Ar neišgyvenu savęs kaip viršesnio už kitą? Ar stengiuosi kitą suprasti, padėti?

Toks mūsų pašaukimas gyvenime, krikštu esame pašaukti būti „kitu Kristumi“, ypatingu būdu priklausome Jėzui. Ar suvokiame mūsų gyvenimo Kristuje kilnumą ir kiekvieno asmens gyvenimo kilnumą? Mūsų gyvenimas turėtų būti panašus į Jėzaus: sklidinas meilės, atjautos, švelnumo ir atlaidumo.

Šventasis Paulius kviečia mus kitą laikyti aukštesniu už save; kitaip tariant jis ragina mus turėti nuolankumo, kasdieniame gyvenime nusižeminti – tačiau tai nėra visada lengva, tai iššūkis.

Evangelijoje Jėzus pateikia konkrečius veikimo gyvenime pavyzdžius. Tai bent užduotis! Jei rengi vaišes, nekviesk pasiturinčių, įžymių žmonių ir t.t., bet pasikviesk neturinčius kuo atsilyginti. Taip, mėgstame pasikviesti draugų, tačiau ar daug kas iš mūsų pagalvojo pasikviesti gatvės vargšų? Kodėl gi nesusidraugavus su vargšu, ne tik duodant išmaldos, bet dovanojant gerą žodį, ar pakviečiant pasistiprinti. Jeigu daugiau žmonių taip elgtųsi, galbūt gatvėse nebeliktų elgetų, tų vienišių, kurie savo vienatvę skandina alkoholyje.

Dievas myli kiekvieną, jie reikalingi pagalbos – „jeigu Kristuje esama paskatinimo“, kaip sako šv. Paulius ir Jėzus drąsina mus ta meile dalintis. Gera duoti išmaldos, o dovanodami draugiškumą, pakviesdami pietų padedame atgauti žmogiškąjį orumą kitam, kuris Jėzuje yra mūsų brolis, sesuo.

Melskime malonės priimti kiekvieną žmogų, varguolį, nupuolusį, nes kiekvienas Dievui yra brangus, kiekvienas yra sukurtas pagal Dievo paveikslą – o kas gi mes tokie, kad juos menkintume?

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai