Katalikų teisių gynimo komiteto nariai: iš kairės kun. S. Tamkevičius, kun. V. Vėlavičius, kun. J. Zdebskis, kun. A. Svarinskas, kun. J. Kauneckas. Arkivysk. S.Tamkevičiaus asmeninio archyvo nuotrauka

Lapkričio 9 d., penktadienį, Kaune bus minimas „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto“ 40 metų jubiliejų.  

1978 m. lapkričio 13 d. „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą“ įsteigė kunigai Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Vincentas Vėlavičius ir Juozas Zdebskis.

PROGRAMA

17 val. - Šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje. Giedos Vilniaus Gailestingumo šventovės jaunimo ansamblis

18 val. – Komiteto įsteigimo paminėjimas Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5). Pranešėjai – arkivysk. Sigitas Tamkevičius, vysk. Jonas Kauneckas, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas dr. Andrius Švarplys, Vilniaus universiteto Filosofijos katedros doktorantas Vytautas Sinica

Koncertuos Vilniaus Jėzuitų gimnazijos choras „Krantas“, Vilniaus Gailestingumo šventovės jaunimo ansamblis, Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Bus galima įsigyti mons. A. Svarinsko atsiminimų II dalį.

Renginio globėjai: arkivysk. S. Tamkevičius ir vysk. J. Kauneckas

Rengėjai: Jaunimo forumas „Pro Patria“, Laisvos visuomenės institutas