Per Katalikų Bažnyčios istoriją buvo daugybė šventųjų, kurių kūnus ekshumavus paaiškėjo, kad jie – negendantys. Čia pateikiami keli pavyzdžiai.

Šv. Vincento Pauliečio (1581-1660) širdis ir kaulai visiškai negenda. Jo kaulai yra padengti vašku ir saugomi šv. Vincento Pauliečio koplyčioje Paryžiuje, Prancūzijoje. Šventojo širdis laikoma Notre-Dame-de-la-Médaille-miraculeuse bažnyčioje taip pat esančioje Paryžiuje. Šv. Vincentas Paulietis savo gyvenimą paskyrė tarnystei skurstantiems, įkurė Vincentiečių vienuolių kongregaciją, yra šventasis gailestingumo organizacijų globėjas.

Šv. Vincento Pauliečio palaikai. ChuchPop nuotrauka.

Paryžiaus Notre-Dame-de-la-Médaille-miraculeuse bažnyčioje taip pat saugomi negendantys šv. Kotrynos Laboure (1806-1876) palaikai. Ši šventoji priklausė šv. Vincento Pauliečio kongregacijai, patyrė Mergelės Marijos apsireiškimus. Vieno iš šių apsireiškimų metu Mergelė Marija jai davė stebuklingą medalikėlį.

Šv. Kotrynos Laboure palaikai. ChurchPop nuotrauka.

Šv. Bernadeta Subiru (1844-1879) patyrė Mergelės Marijos apisreiškimus,  išgarsinusius Lurdo miestelį visame pasaulyje. Miestelis iki šiol yra daugybės piligrimų traukos centras. Šv. Bernadeta yra palaidota Nevero Šv. Bernadetos Subiru šventovėje. Nors jos veidas ir rankos yra padengti plonu vaško sluoksniu, jos kūnas yra puikiai išsilaikęs.

Šv. Bernadetos iš Lurdo palaikai. ChurchPop nuotrauka.

Šv. Jonas Marija Vianėjus (1786–1859) buvo Arso klebonas į nedidelį kaimą savo pamokslais pritraukdavęs minias žmonių, paskelbtas šventuoju kunigų globėju. Jo veidas padengtas vaškine kauke, tačiau negendantį kūną galima pamatyti Arso šventovėje, Prancūzijoje. 

Šv. Jono Marijos Vianėjaus palaikai. ChurchPop nuotrauka

Šv. Robertas Belarminas (1542-1621) – italas jezuitas, kardinolas, Bažnyčios daktaras, svarbi kontrreformacijos figūra. Jo palaikus galima aplankyti šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje Romoje.

Šv. Roberto Belarmino palaikai. ChurchPop nuotrauka.

Tai tik trumpas negendančių šventųjų palaikų sąrašas. Jų yra daug daugiau!

Pagal ChurchPop parengė Augminas Petronis.