I Lietuvos Respublikos Ministrų Kabinetas. Iš kairės: Švietimo ministerijos valdytojas J. Yčas, teisingumo ministras P. Leonas, Ministras Pirmininkas ir užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras, finansų, prekybos ir pramonės ministras bei susisiekimo ministras M. Yčas, žemės ūkio ir valstybės turtų ministras J. Tūbelis, vidaus reikalų ministras V. Stašinskas. Vilnius, 1918 m. LCVA nuotrauka

Šiemet sukanka 100 metų, kai darbą pradėjo pirmoji Lietuvos Vyriausybė. Šis jubiliejus – svarbus Valstybės atkūrimo šimtmečio akcentas.

Kaip teigia istorikas Algimantas Kasparavičius, 2018 m. lapkričio 9 dieną, 9 valandą vakaro sukanka lygiai šimtas metų, kai Vilniuje, Lietuvos Valstybės Tarybos rūmuose, įsikūrusiuose Šv. Jurgio g. 13 (dabar Gedimino pr. 13) pirmąkart į posėdį susirinko modernios nacionalinės Lietuvos valstybės laikinoji Vyriausybė.

Ministrų Kabinetą sudarė: premjeras ir užsienio reikalų ministras profesorius Augustinas Voldemaras, finansų ministras Martynas Yčas, vidaus reikalų ministras Vladas Stašinskas, Švietimo ministerijos valdytojas Jonas Yčas, ūkio ir valstybės turtų ministras Juozas Tūbelis, teisingumo ministras Petras Leonas ir Ministrų Tarybos „dalykų vedėjas“ Kazimieras Vizbaras.

Nors pirmoji Vyriausybė veikė neilgai, tačiau pradėjo Lietuvai svarbius darbus. Per pusantro mėnesio  A. Voldemaro Ministrų kabinetas surengė 22 posėdžius, kurių metu sprendė politinius ir praktinius valdžios perėmimo, ministerijų įsikūrimo, kitų valdžios institutų formavimo ir organizavimo klausimus.

Premjeras ir užsienio reikalų ministras profesorius Augustinas Voldemaras. Ignalinos krašto muziejaus nuotrauka

Finansų ministras Martynas Yčas. LCVA nuotrauka

Vidaus reikalų ministras Vladas Stašinskas. Pinigų muziejaus nuotrauka

Švietimo ministerijos valdytojas Jonas Yčas. Iliustracija iš leidinio J. Jonas ir Martynas Yčai.

Ūkio ir valstybės turtų ministras Juozas Tūbelis. LCVA nuotrauka

Teisingumo ministras Petras Leonas. Wikipedia.org nuotrauka