Tomas Venclova skaito eilėraštį „Silabinės strofos“. Pavadinimą nulėmė eilėdara – tokia kaip Antano Baranausko ar Adomo Mickevičiaus.

Tomas Venclova (g. 1937) – poetas, eseistas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Jeilio universiteto profesorius emeritas.

Į anglų kalbą vertė Rimas Užgiris. Filmavo Jevgenij Tichonov.

„Vilnius Review“ – elektroninis žurnalas anglų kalba apie lietuvių literatūrą užsienio skaitytojams.